Articles

Infratentoriële superficiële hemosiderose en spontane intracraniële hypotensie

TNN - jaargang 124, nummer 3, mei 2023

drs. J.R. Fransen , dr. S.D. Roosendaal

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2023;124(3):135–6)

SAMENVATTING

Superficiële siderose wordt gekenmerkt door bloedingsresten op plekken waar de hersenen, het ruggenmerg en de aangezichtszenuwen in contact staan met de liquor.1–3 Er kan onderscheid worden gemaakt tussen supratentoriële superficiële siderose en infratentoriële superficiële siderose (iSS). Deze laatste vorm wordt in het merendeel van de gevallen veroorzaakt door langdurig bloedverlies in de subarachnoïdale ruimte in het spinale kanaal.3 Naast bloedingen uit neoplasmata, aneurysmata en caverneuze malformaties is liquorlekkage een oorzaak die in de recente literatuur meer aandacht heeft gekregen. ISS is typisch geassocieerd met een trias van progressief gehoorverlies, ataxie en myelopathie.4

Spontane intracraniële hypotensie (SIH) als gevolg van een spinaal liquorlek is een belangrijke oorzaak van hoofdpijn. Er is overlap met de symptomen van iSS, omdat patiënten met SIH ook ataxie kunnen hebben.5 Alleen van langdurige ventrale spinale liquorlekkage is eerder een associatie met iSS beschreven.1,5–7

In het ‘single-centre’ onderzoek van Schievink et al. werd de beeldvorming tussen 2001 en 2021 van 1.589 patiënten met SIH retrospectief onderzocht op de aanwezigheid van iSS en het resultaat van hun behandeling geëvalueerd.8

Lees verder

Torticollis met atlanto-axiale subluxatie bij kinderen

TNN - jaargang 124, nummer 2, april 2023

dr. M.A. Kempeneers , dr. mr. D.R. Buis , drs. R.E. Feller , dr. S.D. Roosendaal , dr. K.M. Slot , dr. N.I. Wolf , prof. dr. W.P. Vandertop

SAMENVATTING

Bij kinderen met een torticollis (‘draaihals’) kan er sprake zijn van een atlanto-axiale subluxatie. Plotseling ontstane torticollis wordt meestal veroorzaakt door een mild trauma of na een infectie in het hoofd-halsgebied. Het betreft een klinische diagnose waarbij beeldvorming veelal niet nuttig is, maar in de klinische praktijk wel vaak wordt verricht. Een atlanto-axiale subluxatie op beeldvorming is in het algemeen een fysiologisch fenomeen van een kindernek in uiterste rotatiestand en neurologische verschijnselen zijn dan ook zeldzaam. De behandeling is primair conservatief door middel van pijnstilling, een harde halskraag en eventueel toevoeging van een benzodiazepine als spierrelaxans en anxiolyticum. Bij een falende behandeling of een chronische subluxatie kan repositie en immobilisatie onder narcose worden overwogen. Chirurgische behandeling is slechts bij een klein deel van de patiënten met een chronische, refractaire subluxatie, of bij onderliggende fracturen en congenitale anomalieën, geïndiceerd. Vroege diagnosestelling en behandeling is belangrijk, omdat dit geassocieerd is met een succesvollere conservatieve behandeling.

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2023;124(2):60–7)

Lees verder

Craniofaryngiomen

TNN - jaargang 121, nummer 4, augustus 2020

prof. dr. W.P. Vandertop , prof. dr. E.M.A. Aronica , drs. E.M.T. Dieleman , drs. J. Hoogmoed , drs. A. Mühlebner , dr. S.D. Roosendaal , prof. dr. J.A. Romijn , dr. N.I. Wolf , dr. mr. D.R. Buis

SAMENVATTING

Craniofaryngiomen zijn zeldzame benigne tumoren in de (supra)sellaire regio. Ze komen voor bij personen op iedere leeftijd, met een piek tussen 5–14 jaar en 50–75 jaar. Door hun trage groei duurt het vaak lang voordat de diagnose wordt gesteld. Symptomen worden veroorzaakt door druk op het optische systeem en/of disfunctie van de hypofyse/hypothalamus. De behandeling bestaat meestal uit een combinatie van chirurgie en radiotherapie. De kans op genezing is hoog (90% 10-jaarsoverleving), maar de kwaliteit van leven kan fors beperkt zijn.

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2020;121(4):152-60)

Lees verder