(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2023;124(3):135–6)

SAMENVATTING

Superficiële siderose wordt gekenmerkt door bloedingsresten op plekken waar de hersenen, het ruggenmerg en de aangezichtszenuwen in contact staan met de liquor.1–3 Er kan onderscheid worden gemaakt tussen supratentoriële superficiële siderose en infratentoriële superficiële siderose (iSS). Deze laatste vorm wordt in het merendeel van de gevallen veroorzaakt door langdurig bloedverlies in de subarachnoïdale ruimte in het spinale kanaal.3 Naast bloedingen uit neoplasmata, aneurysmata en caverneuze malformaties is liquorlekkage een oorzaak die in de recente literatuur meer aandacht heeft gekregen. ISS is typisch geassocieerd met een trias van progressief gehoorverlies, ataxie en myelopathie.4

Spontane intracraniële hypotensie (SIH) als gevolg van een spinaal liquorlek is een belangrijke oorzaak van hoofdpijn. Er is overlap met de symptomen van iSS, omdat patiënten met SIH ook ataxie kunnen hebben.5 Alleen van langdurige ventrale spinale liquorlekkage is eerder een associatie met iSS beschreven.1,5–7

In het ‘single-centre’ onderzoek van Schievink et al. werd de beeldvorming tussen 2001 en 2021 van 1.589 patiënten met SIH retrospectief onderzocht op de aanwezigheid van iSS en het resultaat van hun behandeling geëvalueerd.8