Articles

Uw diagnose?

TNN - jaargang 124, nummer 5, september 2023

drs. D.M. Michels , dr. S. Hammer , dr. R. Zutt

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

Een 76-jarige, vitale man zonder relevante voorgeschiedenis of medicatiegebruik presenteerde zich op de afdeling Spoedeisende Hulp toenemende hoofdpijn, misselijkheid, een wankel gangspoor en dubbelzien, wat verdween bij het afdekken van 1 oog. Zijn partner vond hem slaperig en trager van begrip.

Wat is uw diagnose?

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2023;124(5):212–4)

Lees verder

Uw diagnose?

TNN - jaargang 124, nummer 3, mei 2023

drs. M.L. Schoenmakers , drs. L.M.H. de Pont , dr. S.F.T.M. de Bruijn , dr. S. Hammer , dr. K.F. de Laat

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

Een 73-jarige vrouw presenteerde zich op de afdeling Spoedeisende Hulp wegens acute draaiduizeligheid, misselijkheid, braken en een loopstoornis (acuut vestibulair syndroom).

Wat is uw diagnose?

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2023;124(3):132–4)

Lees verder

Uw diagnose?

TNN - jaargang 122, nummer 2, maart 2021

S.B. Polak , drs. J.G.J. Huybregts , drs. M.H.T. Zwartbol , dr. S. Hammer , dr. G.J. Lycklama à Nijeholt , dr. mr. M.L.D. Broekman

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2021;122(2):84)

Lees verder

Transnasaal, transorbitaal en intracranieel penetrerend houten corpus alienum

TNN - jaargang 122, nummer 1, februari 2021

B.A. Schermer MSc, drs. G. Overdevest , dr. S. Hammer , dr. M.C. Kleijwegt

SAMENVATTING

Een 76-jarige vrouw presenteerde zich op de Spoedeisende Hulp, omdat na een val een tak in haar linkerwang stak. Op een initiële CT-scan waren geen houtresten zichtbaar. Bij een groter ‘window’ waren houten splinters zichtbaar in de linker sinus maxillaris via de bulla ethmoidialis links, concha media links, septum nasi, concha media rechts, rechter ethmoïddak, mediale orbitawand en -dak rechts, uitbreidend tot in de frontaalkwab. Hierop werd behandeling gestart met breedspectrumantibiotica, een tetanusinjectie en antimycotica. De houten fragmenten werden chirurgisch verwijderd uit de schedelbasis, orbita en ethmoïd via een transnasale endoscopische procedure geassisteerd door een transorbitale benadering (niet scopisch). Na 16 dagen werd de patiënte ontslagen. Op dat moment had zij alleen nog een geringe elevatiebeperking van het rechteroog, die zich herstelde tijdens de poliklinische follow-up.

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2021;122(1):22-5)

Lees verder

Uw diagnose?

TNN - jaargang 121, nummer 3, juni 2020

R.G.J. van der Zwet , dr. S. Hammer , dr. H. Koppen

Lees verder