Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

Een 73-jarige vrouw presenteerde zich op de afdeling Spoedeisende Hulp wegens acute draaiduizeligheid, misselijkheid, braken en een loopstoornis (acuut vestibulair syndroom).

Wat is uw diagnose?

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2023;124(3):132–4)