Articles

TRIGGERS BIJ MIGRAINE: FEITEN OF FABELS?

TNN - 2022, nummer Special, maart 2022

dr. Wandana Nanhoe , dr. Annemiek Dekker

Triggers spelen een significante rol spelen bij het doorgronden van hoofdpijn en migraine. Er is echter veel discussie over de exacte definitie en het causale verband met migraine. In de afgelopen decennia hebben triggers slechts een kleine rol gehad in belangrijke publicaties. Zo worden triggers bijvoorbeeld niet benoemd in de ‘International Classification of Headache Disorders’ (ICHD).1 De laatste jaren is er toenemende erkenning en interesse in het belang van triggers bij migraine. In dit artikel worden de huidige stand van zaken, dilemma’s en toekomstige toepassingen van triggers bij migraine besproken. Dr. Ron van Oosterhout (neuroloog in het Zaans Medisch Centrum) belicht het onderwerp vanuit zijn eigen expertise en ervaringen.

Lees verder

LEVEN MET MIGRAINE: DE KOPZORGEN VAN DE PATIËNT

TNN - 2022, nummer Special, maart 2022

dr. Wandana Nanhoe

Begrip van het patiëntperspectief van een leven met migraine is essentieel voor een aandoening die wereldwijd de tweede belangrijkste oorzaak is van een beperking.1 Met de recentelijk explosief toegenomen wetenschappelijke aandacht voor hoofdpijn komen er steeds meer behandelopties voor patiënten beschikbaar. Een optimale inzet van dit behandelarsenaal vraagt om kennis van de verschillende manieren waarop migraine invloed heeft op patiëntenlevens. Dr. Mariëlle Padberg (neuroloog, Martini Ziekenhuis, Groningen) licht dit onderwerp verder toe.

Lees verder

CGRP-REMMING BIJ CHRONISCHE MIGRAINE

TNN - 2022, nummer Special, maart 2022

Peter van Rijn , dr. Wandana Nanhoe

Het afgelopen decennium luidde een nieuw tijdperk in voor de behandeling van migraine. In 2019 keurde de EMA erenumab als eerste CGRP-remmer goed voor de behandeling van volwassenen met migraine. Inmiddels zijn nog drie CGRP-remmers toegelaten tot de Europese markt, namelijk fremanezumab, galcanezumab en eptinezumab. Sinds september 2021 worden fremanezumab en galcanezumab vergoed voor de behandeling van chronische migraine, op de voorwaarde dat behandeling met topiramaat of valproaat en daarna botulinetoxine A niet effectief is geweest. In dit artikel wordt een overzicht geschetst van de huidige monoklonale CGRP-remmers en hun werkingsmechanisme. Neuroloog dr. Hans Carpay (Tergooi MC, Hilversum) deelt daarnaast zijn inzichten en eigen ervaringen met de toepassing van CGRP-remmers in de klinische praktijk.

Lees verder

DE PRIJS VAN MIGRAINE

TNN - 2022, nummer Special, maart 2022

Willem van Altena , dr. Wandana Nanhoe

Migraine is een invaliderende neurologische aandoening, die niet alleen fysieke en sociale gevolgen met zich meebrengt voor de patiënt en diens naaste omgeving, maar die ook economische consequenties heeft. Ziekteverzuim en verlies aan arbeidsproductiviteit vanwege migraine leggen een financiële last op de Nederlandse samenleving. Onderzoeksbureau SEO bracht die economische kosten van migraine onlangs in kaart in de notitie ‘Economische effecten van migraine’ op verzoek van Hoofdpijnnet, de belangenvereniging voor mensen met migraine. Lucy Kok, werkzaam bij SEO Economisch Onderzoek als hoofd van het cluster Zorg & Sociale zekerheid, licht de uitkomsten van die notitie nader toe.

Lees verder