Triggers spelen een significante rol spelen bij het doorgronden van hoofdpijn en migraine. Er is echter veel discussie over de exacte definitie en het causale verband met migraine. In de afgelopen decennia hebben triggers slechts een kleine rol gehad in belangrijke publicaties. Zo worden triggers bijvoorbeeld niet benoemd in de ‘International Classification of Headache Disorders’ (ICHD).1 De laatste jaren is er toenemende erkenning en interesse in het belang van triggers bij migraine. In dit artikel worden de huidige stand van zaken, dilemma’s en toekomstige toepassingen van triggers bij migraine besproken. Dr. Ron van Oosterhout (neuroloog in het Zaans Medisch Centrum) belicht het onderwerp vanuit zijn eigen expertise en ervaringen.