Breng zorg naar de parkinsonpatiënt thuis

juli 2020 Opinie Marjolein Haakman-Groot

Hoogleraar Neurologische Bewegingsstoornissen prof. dr. Bas Bloem beschrijft een nieuw ontwikkeld innovatief zorgmodel aan de hand van de ziekte van Parkinson. Hij en zijn coauteurs zien dit al het zorgmodel van de toekomst voor chronische neurologische zorg. Het model omschrijft een patiëntgerichte benadering, waarin verschillende vormen van zorg zijn geïntegreerd. Dit zou de kwaliteit van leven van patiënten ten goede komen en voor een positievere werkomgeving voor zorgverleners zorgen.

Home-Spoke-Hub

Volgens Bloem en zijn collega’s is de huidige gezondheidszorg niet goed afgestemd; de zorg is ingericht op de ziekte en niet op de individuele persoon die ziek is. Aan de hand van de ziekte van Parkinson werden door hen tekortkomingen van de huidige aanpak uitgelegd, en hiermee Parkinson als model voor vele andere chronische neurologische aandoeningen.

De auteurs van het stuk stellen het ‘home-hub-and-spoke’-concept voor; een innovatief toekomstmodel waarin integrale en patiëntgerichte zorg centraal staat. Hierin wordt onderscheid gemaakt in 3 componenten:

  • ‘Home’: zoveel mogelijk zorg (dicht) aan huis leveren. Chronische neurologische zorg wordt momenteel voornamelijk geleverd in ziekenhuizen die zijn ingericht op het verlenen van acute zorg. Door de zorg terug naar patiënten hun eigen omgeving te brengen, verbeteren transportatieproblemen van zieke patiënten en kunnen ze mogelijk beter worden geëvalueerd in hun normale leven. Deze zorg wordt voornamelijk geleverd door een persoonlijke zorgmanager, zoals een parkinsonverpleger.
  • ‘Spoke’: het verminderen van fragmentatie van de zorg, verbeteren van interdisciplinaire collaboratie door het koppelen van de patiënt aan een regionaal zorgteam van experts. Een dergelijk zorgteam bestaat uit medische specialisten en bijvoorbeeld een rehabilitatiekliniek of verzorgingstehuis.  
  • ‘Hub’: het ontwikkelen van een academische omgeving waarin nieuwe kennis wordt gevormd en waar vanuit de nieuwste inzichten worden gedeeld met het regionale zorgteam en de patiënten thuis. Dit wordt voornamelijk gefaciliteerd door deskundigen in de specifieke ziekte, in dit geval de ziekte van Parkinson.

Verminder aantal ziekenhuisbezoeken

Belangrijk bij dit nieuwe zorgmodel is de aanpak dat mensen zo min mogelijk naar het ziekenhuis hoeven te komen. Deze behoefte is nog extra versterkt in de coronatijd, maar is altijd al aanwezig geweest. Uiteraard moeten patiënten nog steeds naar het ziekenhuis komen wanneer complexe diagnostiek nodig is, of een geavanceerde behandeling. Het idee van de nieuwe behandelingsmethode is het brengen van de kennis en deskundigen naar de patiënt thuis.

Dit nieuwe zorgconcept kan niet alleen worden toegepast bij de ziekte van Parkinson, maar ook bij andere chronische neurologische aandoeningen, zoals multipele sclerose of dementie. Mogelijk zelfs in andere velden. Zorg waarbij de patiënt centraal staat zal de kwaliteit van leven van de patiënt verbeteren en ook een vermindering van zorgkosten opleveren.

Referenties

  1. RadboudUMC: Het zorgmodel van de toekomst voor chronische neurologische zorg. Bas Bloem beschrijft innovatief model aan de hand van de ziekte van Parkinson.
  2. Bloem BR, Henderson EJ, Dorsey ER, et al. Integrated and patient-centred management of Parkinson’s disease: a network model for reshaping chronic neurological care. The Lancet Neurology 2020.