Gepersonaliseerd Parkinsonproject: biomarkers voor de vroege detectie van parkinson

juli 2020 Neurotrials Eline Feenstra
Artificial Intelligence digital concept with brain shape

Inzichten in de etiologie, pathofysiologie, fenotypische diversiteit en progressie van de ziekte van Parkinson zijn de laatste jaren wat gestagneerd. Patiënten krijgen daardoor mogelijk niet de beste zorg, wat kan leiden tot onnodige invaliditeit en stijgende kosten voor de samenleving. Het gepersonaliseerde Parkinsonproject (‘personalized Parkinson project’, PPP) heeft als doel om hier verandering in te brengen. Met behulp van het project wil men de biomarkerontwikkeling stimuleren door verscheidene biomarkers longitudinaal te meten.

De primaire doelen van de studie waren: (a) het uitvoeren van een reeks hypothesegestuurde analyses op een uitgebreide dataset, waarbij gevestigde en nieuwe biomarkers worden gecorreleerd met de mate van ziekteprogressie en met de respons op de behandeling; en (b) het creëren van een ​​breed toegankelijke dataset voor het ontdekken van nieuwe biomarkers en nieuwe doelen voor therapeutische interventies bij de ziekte van Parkinson.

Uitgebreide anonieme dataverzameling

Een cohort van 650 Parkinsonpatiënten werd gevolgd over een periode van 2 jaar met driejaarlijkse evaluaties. De resultaten omvatten een klinische beoordeling (inclusief motorische en neuropsychologische tests), een verzameling van biobankgegevens (ontlasting, bloed en hersenvocht), MRI- (zowel structureel als functioneel) en ECG-opnamen (zowel 12-afleidingen als Holter) . Ook werden fysiologische en omgevingsdata op anonieme wijze gerapporteerd.

De data en biobankgegevens komen beschikbaar voor wetenschappers om de ziektegerelateerde onderzoeksvragen van Parkinson aan te pakken. De onderzoekers verwachten dat dit de weg zal openen voor belangrijke nieuwe inzichten, waaronder de identificatie van biomarkers om verschillen in prognose en behandelingsrespons tussen patiënten te kunnen voorspellen. Het langetermijndoel van het project is om bestaande behandelingen te verbeteren, nieuwe therapeutische benaderingen te ontwikkelen en patiënten met de ziekte van Parkinson een meer gepersonaliseerde benadering van ziektebeheer te bieden.

Referentie

Bloem BR, Marks WJ, de Lima ALS. The Personalized Parkinson Project: examining disease progression through broad biomarkers in early Parkinson’s disease. BMC Neurol. 2019 Jul 17;19(1):160.