CHRONISCHE DARMONTSTEKING LEIDT VAKER EN EERDER TOT DEMENTIE

april 2021 Preventie Dominique Vrouwenvelder
Human digestive system is accepted as the second brain in human body. Female is holding brain model in front of her stomach.

Steeds meer aanwijzingen duiden op een wederzijdse communicatie tussen het darmkanaal en het centrale zenuwstelsel, via de zogenaamde darm-hersen-as (‘gut-brain axis’). Het lichaam van patiënten met chronische darmontsteking (‘inflammatory bowel disease’, IBD) is in continue staat van systemische ontsteking. Dit wordt geassocieerd met neurocognitieve achteruitgang via neuro-inflammatoire veranderingen en oxidatieve stres. Een vroege interventie met ontstekingsremmende medicijnen kan patiënten met IBD mogelijk helpen om cognitieve achteruitgang te vertragen en de kwaliteit van leven te verbeteren.

CHRONISCHE ONTSTEKING EN DEMENTIE

Recente bevindingen suggereren een verband tussen chronische darmontsteking IBD en de ontwikkeling van de ziekte van Parkinson. De rol van IBD in dementie was tot voorkort nog niet onderzocht.

Zhang en collega’s voerden een vergelijkende analyse uit met 1742 patiënten met IBD van 45 jaar of ouder tegen 17.420 controles om het risico op dementie na de diagnose IBD te beoordelen. Alle data werd verzameld uit de ‘Taiwanese National Health Insurance Research Database’. Alle personen werden gedurende 16 jaar gevolgd en gescreend op het ontwikkelen van dementie. Subanalyses omvatten de relatie tussen het risico op dementie en geslacht, ulceratieve colitis (UC) of de ziekte van Crohn (CD).

EERDER EN VAKER DEMENTIE BIJ IBD

De totale incidentie van dementie onder patiënten met IBD was significant verhoogd (5,5%) ten opzichte van de controles (1,4%). Patiënten met IBD werden op een gemiddelde leeftijd van 76,24 (± 8,22) jaar gediagnosticeerd met dementie, in vergelijking met 83,45 (± 6,32) jaar bij de controles. De HR van het ontwikkelen van dementie onder patiënten met IBD was 2,54 (95%-BI: 1,91-3,37).

Onder de typen dementie was het risico op het ontwikkelen van Alzheimer het grootst (6,19 [95%-BI: 3,31-11,57]). Het risico op dementie verschilde niet tussen de geslachten, noch tussen UC versus CD.

DARM-HERSEN-AS EN NEURODEGENERATIE

Deze populatie-gebaseerde cohortstudie toont een significante associatie aan tussen IBD en de latere ontwikkeling van dementie. Dementie werd op jongere leeftijd vastgesteld bij patiënten met IBD, en het ziekterisico leek toe te nemen met de chroniciteit van IBD. Deze bevindingen suggereren een rol van de darm-hersenen as en chronische ontsteking in progressieve neurodegeneratie en benadrukken de noodzaak van toekomstig onderzoek om de relatie tussen intestinale ontsteking en neurocognitieve achteruitgang op te helderen.

Referentie

Zhang B, Wang HE, Bai Y, et al. Inflammatory bowel disease is associated with higher dementia risk: a nationwide longitudinal study. Gut 2021;70:85-91.