Diagnose en classificatie van neuritis optica

december 2022 Kliniek in Praktijk Diede Smeets
The human eye is an organ which reacts to light and pressure. As a sense organ, the mammalian eye allows vision. Human eyes help provide a three dimensional, moving image, normally coloured in daylight.

Op dit moment bestaat er geen consensus wat betreft de classificatie van neuritis optica (oogzenuwontsteking) en er zijn ook geen precieze diagnostische criteria beschikbaar. Daarom is de diagnose van aandoeningen waarbij neuritis optica de eerste manifestatie is vaak lastig in de praktijk. Als neuritis optica wel accuraat gediagnosticeerd zou kunnen worden op het moment dat de verschijnselen zich presenteren, zouden patiënten met MS, ‘neuromyelitis optica spectrum disorder’ (NMOSD) of MOG-antilichaam geassocieerde ziekte (MOGAD) eerder behandeld kunnen worden.

Oorzaken en behandeling van neuritis optica

Uit epidemiologische data blijkt dat neuritis optica meestal niet veroorzaakt wordt door MS. De oorzaak en het managen van neuritis optica verschilt sterk op basis van de geografische locatie, behandelmogelijkheden en etnische achtergrond van de patiënt. Daarom hebben de auteurs van een recente paper, gepubliceerd in Lancet Neurology, nu diagnostische criteria en een classificatiesysteem opgesteld voor neuritis optica.

Diagnostische criteria

De diagnostische criteria zijn gebaseerd op de klinische eigenschappen die de diagnose van mogelijke neuritis optica faciliteren en worden vastgesteld met behulp van paraklinische onderzoeken, imaging (brein, oog, retina) en biomarker-data van antilichamen en andere eiwitten. Deze paraklinische onderzoeken kunnen ook retrospectief worden uitgevoerd, bijvoorbeeld met opgeslagen weefselmonsters of eerder uitgevoerde scans. Dit zou in de toekomst ook gedaan kunnen worden om de nieuwe diagnostische criteria te valideren.

Conclusie

De onderzoekers menen dat de door hen ontwikkelde criteria het risico op het stellen van een verkeerde diagnose kunnen verminderen en meer informatie opleveren over het ziekteverloop van neuritis optica, aan de hand waarvan in de toekomst studies naar nieuwe behandelingen ingericht kunnen worden. Daarnaast kunnen deze criteria artsen helpen bij hun beoordeling van de noodzaak voor een langetermijn farmacologische interventie, welke kan verschillen tussen de verschillende neuritis optica-subgroepen.

Referentie

Petzold A, et al. Diagnosis and classification of optic neuritis. Lancet Neurol 2022;21:1120-34.