Editor’s Pick van Annelies Van Dycke: niet te missen literatuur voor uw praktijk

december 2022 Editor's pick Neuroloog

In dit onderdeel van de TNN-website delen we een korte weergave van een aantal impactvolle studies die onlangs gepubliceerd zijn in de belangrijkste internationale wetenschapstijdschriften, gefocust op neurologie en/of neurochirurgie. Deze selectie is gemaakt door dr. Annelies Van Dycke (neuroloog, AZ Sint-Jan Brugge, en lid van de hoofdredactieraad van TNN) gebaseerd op de toegevoegde waarde van deze studies voor de dagelijkse klinische praktijk.

DIAGNOSE EN CLASSIFICATIE VAN NEURITIS OPTICA

Op dit moment bestaat er geen consensus wat betreft de classificatie van neuritis optica (oogzenuwontsteking) en er zijn ook geen precieze diagnostische criteria beschikbaar. Daarom is de diagnose van aandoeningen waarbij neuritis optica de eerste manifestatie is vaak lastig in de praktijk. Als neuritis optica wel accuraat gediagnosticeerd zou kunnen worden op het moment dat de verschijnselen zich presenteren, zouden patiënten met MS, ‘neuromyelitis optica spectrum disorder’ (NMOSD) of MOG-antilichaam geassocieerde ziekte (MOGAD) eerder behandeld kunnen worden. Lees meer

INCIDENTIE EN RISICOFACTOREN VASTGESTELD VOOR POSTTRAUMATISCHE EPILEPSIE NA TRAUMATISCH HERSENLETSEL BIJ KINDEREN

Een nieuwe studie van dr. Frederick Mariajoseph onderzocht de incidentie van en risicofactoren voor het ontwikkelen van posttraumatische epilepsie na traumatisch hersenletsel in een pediatrische populatie. De onderzoekers voerden een meta-analyse uit aan de hand van beschikbare literatuur die deze vorm van epilepsie onderzocht bij kinderen. Lees meer

GEPOOLDE STUDIEANALYSE TOONT ASSOCIATIE AAN TUSSEN INZET ALGEHELE ANESTHESIE BIJ TROMBECTOMIE EN ONGUNSTIGERE UITKOMSTEN NA BEROERTE

Onlangs werden in Neurology de resultaten gepubliceerd van een studie naar de impact van verschillende anesthesiemiddelen op de uitkomsten na een endovasculaire trombectomie. Hieruit bleek een significant verschil in de uitkomsten van mensen die voor de beroertebehandeling algehele anesthesie ondergingen vergeleken met andere verdovingswijzen. Het type anesthesie was onder meer geassocieerd met functionele uitkomsten en de groeisnelheid van het infarct. Lees meer

TAU-EIWIT VERSNELT AANMAAK EN VERSPREIDING ALFA-SYNUCLEÏNE BIJ ZIEKTE VAN PARKINSON

Het is al geruime tijd bekend dat de aanmaak en verspreiding van alfa-synucleïne een rol speelt in de pathogenese van de ziekte van Parkinson. De mechanismen achter dit proces blijven echter onduidelijk. Een onderzoeksteam uit China heeft daar enige verandering in gebracht en Brain publiceerde deze onderzoeksresultaten recentelijk. Het tau-eiwit blijkt zich samen met alfa-synucleïne af te zetten in de hersenen van parkinsonpatiënten, wat wijst op een mogelijke pathologische relatie tussen de twee stoffen. Lees meer

NIEUWE STUDIE WERPT MEER LICHT OP SERONEGATIEVE AUTO-IMMUUN ENCEFALITIS

Seronegatieve auto-immuun encefalitis is een vorm van auto-immuun encefalitis zonder een duidelijk te identificeren pathogeen antilichaam. Hoewel het om een belangrijk subtype van auto-immuun encefalitis gaat, is er toch sprake van onbeantwoorde vragen vanuit de klinische praktijk op het gebied van klinische kenmerken, behandeling en prognose. Een recente cohortstudie uit Zuid-Korea richtte zich op het klinische beloop, de effecten van immuuntherapie en prognostische factoren bij deze aandoening. Lees meer