Dihydro-ergotamine neuspoeder biedt langdurige pijnverlichting bij migrainepatiënten

juni 2023 Zorginnovatie Willem van Altena
Seasonal virus infection.

Volgens een recent onderzoek door wetenschappers van de University of Los Angeles (Verenigde Staten) waren patiënten die werden behandeld met onderzoeksgeneesmiddel STS101,  dihydro-ergotamine neuspoeder, langdurig vrij van pijn in vergelijking met placebo. Door middel van een klein inhaleerapparaat kunnen migrainepatiënten zichzelf eenvoudig profylactisch behandelen.

Om de werkzaamheid van dihydroergotamine (DHE) nasaal poeder voor de acute behandeling van migraine te evalueren, voerden onderzoekers van UCLA de gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde SUMMIT-studie uit. Daarin werden 1424 volwassen patiënten geïncludeerd met twee tot acht matige of ernstige migraineaanvallen en minder dan 15 hoofdpijndagen per maand.

Eindpunten

Elke deelnemer ontving een eenmalige dosis van 5,2 mg DHE (n = 716; gemiddelde leeftijd, 38,2 jaar; 21% mannen) of placebo (n = 708; gemiddelde leeftijd, 38,9 jaar; 20% mannen) en werd gevraagd migrainegegevens in een elektronisch dagboek bij te houden tot 48 uur na de dosering. Eindpunten van werkzaamheid waren onder andere langdurig pijnvrij zijn, aanhoudende vrijheid van het meest hinderlijke symptoom en langdurige pijnverlichting.

Bij patiënten die DHE gebruikten was 15,8% na 2 tot 24 uur vrij van pijn, vergeleken met 12,1% van degenen die placebo kregen, een verschil van 3,7%. Bij 3 tot 24 uur en 4 tot 24 uur was het verschil 7,8% en 9,8%. Voor blijvend vrij zijn van het meest hinderlijke symptoom was het verschil tussen behandeling en placebo respectievelijk 7,4%, 9,9% en 15%. Daarnaast waren de verschillen tussen de twee groepen voor aanhoudende pijnverlichting 10,3%, 14% en 14,3% voor de drie.

Noodmedicatie

Mensen die de neusspray profylactisch gebruikten hadden ook minder vaak acute noodmedicatie nodig als er toch een migraineaanval opkwam. Noodmedicatie werd gebruikt bij 21,8% van de deelnemers in de STS101 groep in 24 uur versus 33,3% in de placebogroep, een statistisch significant verschil van 11,5%. In 48 uur nam dat gebruik toe tot 31,3% in de STS101 groep en 41,2% in de placebogroep, een verschil van 9,9%.

Referentie

Lees meer over de SUMMIT studie op de website ClinicalTrials.gov