Evaluatie van posttraumatische hoofdpijnfenotype en hersteltijd na hersenschudding bij jongeren

maart 2021 Neurotrials Eline Feenstra
Policeman interviewing a dazed driver of a motorbike after a crash

Op dit moment is nog weinig bekend over het verband tussen het fenotype en de prognose van posttraumatische hoofdpijn (PTH) na een hersenschudding bij jongeren.  Om meer duidelijkheid te scheppen over dit fenomeen is het ‘Four Corners Youth Consortium’ opgericht. Een recente studie, gepubliceerd in JAMA Network, had als doel om de kenmerken van jongeren met PTH te beschrijven en te bepalen of het PTH-fenotype verband houdt met de uitkomst van de patiënt.

Totaal werden 612 patiënten met 625 hersenschuddingen aangemeld, waarvan uiteindelijk 387 patiënten met 395 hersenschuddingen bereid waren om deel te nemen aan de studie. Hiervan werden 281 deelnemers met 286 hersenschuddingen geïncludeerd in de analyse (waarvan 168 meisjes [58,7%], 195 witte mensen [75,6%] en 238 participanten tussen de 13 en 18 jaar [83,2%]). Alle kinderen waren tussen de 5 en 18 jaar oud en werden binnen 8 weken na een licht traumatisch hersenletsel ingeschreven.

De primaire uitkomsten bedroegen de totale hersteltijd en de hoeveelheid hoofdpijn 3 maanden na de hersenschudding. PTH met migrainefenotype werd gedefinieerd als matig-ernstige hoofdpijn die nieuw of significant slechter is in vergelijking met de uitgangswaarde en geassocieerd is met misselijkheid en/of fotofobie en fonofobie.

Langer herstel bij migrainefenotype

Bij het eerste bezoek was er bij 133 patiënten (46,5%) met een hersenschudding sprake van posttraumatische hoofdpijn met een migrainefenotype. Verder waren er 57 (20%) patiënten met een hersenschudding en PTH met een niet-migrainefenotype. Daarnaast waren er 96 (34%) patiënten die na hun hersenschudding geen posttraumatische hoofdpijn ontwikkelden.

Patiënten met PTH na een hersenschudding hadden een grotere kans op een langdurig herstel dan patiënten zonder PTH. De herstelperiode van patiënten die PTH ontwikkelden was dubbel zo lang; respectievelijk een herstelperiode van mediaan (interkwartielbereik) 89 (48-165) dagen versus 44 (26-96) dagen (p<0,001). Patiënten met PTH en een migrainefenotype hadden daarbij significant meer tijd nodig om te herstellen dan patiënten met een niet-migrainefenotype; mediaan 95 (54-195) dagen versus 70 (46-119) dagen (p=0,01). Er werden geen significante verschillen te zien tussen meisjes en jongens wat betreft hersteltijd.

Uit deze studie blijkt dat PTH met een migrainefenotype geassocieerd werd met langer aanhoudende klachten na een hersenschudding vergeleken met niet-migraine-PTH of geen PTH. Vrouw-zijn is daarnaast geassocieerd met hogere percentages migraine en migraine-PTH en uit deze studie blijkt dat migraine-PTH zorgt voor een langere herstelperiode. Dit zou kunnen verklaren dat uit eerdere onderzoeken bleek dat meisjes een hoger risico vertonen op aanhoudende symptomen na een hersenschudding dan jongens.

Referentie

Kamins J, Richards R, Barney BJ et al. Evaluation of Posttraumatic Headache Phenotype and Recovery Time After Youth Concussion. JAMA Netw Open. 2021 Mar 1;4(3):e211312.