Oproep voor meer diversiteit in proefpersonen bij studies naar migrainemedicatie

februari 2022 Farmanieuws Marjolein Haakman-Groot

Geschat wordt dat wereldwijd een miljard mensen last hebben van migraine.1 Voor hen zijn inmiddels verschillende behandelingen beschikbaar, waaronder twee soorten medicatie die gericht zijn op de calcitonine-gengerelateerde peptide (CGRP). Dit CGRP-eiwit is belangrijk bij het ontstaan van migrainesymptomen. Geneesmiddelen zich hier op richten, ook wel gepants genoemd, zijn sinds 2018 op de markt en daarvoor goed onderzocht in klinische studies en ‘real-world’-studies. Onderzoekers drs. Linda Al-Hassany en prof. dr. Antoinette Maasen van den Brink, beide werkzaam in het ziekenhuis Erasmus MC, zijn echter van mening dat de data verkregen uit deze studies niet altijd te generaliseren is naar alle migrainepatiënten.2,3  Het opiniestuk waarin dit werd besproken, is onlangs gepubliceerd in The Lancet Neurology.2

De onderzoekers vertellen hierin dat onder meer geslacht, BMI, leeftijd en etnische achtergrond een rol spelen in de werkzaamheid van geneesmiddelen, en ook zeker bij deze geneesmiddelen gericht tegen CGRP. Eventuele comorbide aandoeningen die de patiënt naast migraine heeft zouden hierbij ook van belang kunnen zijn. Er zijn aanwijzingen dat het langetermijngebruik van gepants het risico om hart- en vaatziekten te ontwikkelen, verhoogd. Het is daarom belangrijk dat duidelijk is hoe de medicijnen zich gedragen bij alle patiëntengroepen, zodat het voordeel van het medicijn kan worden afgewogen tegen eventuele (langetermijn)risico’s.

Bij het doornemen van de resultaten van verschillende studies die zijn gedaan naar de effectiviteit van gepants, kwamen drs. Al-Hassany en prof. Maassen erachter dat de onderzochte migrainepatiënten veelal uit één subgroep bestonden: witte Amerikaanse vrouwen van middelbare leeftijd met overgewicht. Er is echter een enorme variëteit in migrainepatiënten en hiermee zullen er ook verschillen zijn in hoe het lichaam reageert op het medicijn. Bij de huidige standaardbehandeling voor migraine, de triptanen, werd bijvoorbeeld al gezien dat er grote verschillen waren wat betreft bijwerkingen; vrouwen hadden namelijk veel meer last van bijwerkingen. Er zijn aanwijzingen dat de hormoonhuishouding van vrouwen hierbij een rol speelt.

Gepersonaliseerde migrainebehandeling

De onderzoekers pleiten daarom voor de inclusie van meer diverse patiëntengroepen in lopende en toekomstige geneesmiddelenstudies. Daarnaast doen ze een oproep om de geanonimiseerde gegevens van migrainepatiënten, behandeld in studieverband, beschikbaar te maken in databases die beschikbaar zijn voor artsen en wetenschappers wereldwijd. Op deze manier kunnen artsen gegevens van vergelijkbare patiënten opzoeken en zo voor de patiënt geïndividualiseerd een afweging maken voor de beste behandeling.

Referenties

  1. Safiri S, Pourfathi H, Eagan A, et al. Global, regional, and national burden of migraine in 204 countries and territories, 1990 to 2019. PAIN 2022;163:e293-309.
  2. Al-Hassany L, Goadsby P, Danser J, et al. Calcitonin gene-related peptide-targeting drugs for migraine: how pharmacology might inform treatment decisions. The Lancet Neurology 2022.
  3. Amazing Eramus MC. Meer diversiteit nodig bij geneesmiddelenstudies migraine. Gepubliceerd op 28 januari 2022.