NEUROMUSCULAIRE AANDOENINGEN

De beste therapeutische strategie bij myasthenia gravis: conventioneel of doelgericht?

TNN - ean & pns congresnieuws, nummer Special, september 2023

No authors

Myasthenia gravis (MG) is een spierziekte die de functie van de gezichtspieren aantast, waardoor patiënten problemen krijgen met spreken en slikken, dubbel zien en last krijgen van hangende oogleden. Daarnaast kunnen de nekspieren verzwakt raken. Tijdens het EAN 2023-congres werd een presentatiesessie georganiseerd waarin gediscussieerd werd over de controverse omtrent de optimale behandeling bij MG. Prof. dr. Benedikt Schoser (Ludwig-Maximillians-Universität München, Duitsland) pleitte voor de conventionele behandelingsstrategie, terwijl dr. Renato Mantegazza (Istituto Neurologico Carlo Besta, Milaan, Italië) vertelde waarom nieuwe, doelgerichte behandelingen beter zijn voor de behandeling van MG.1,2

Lees verder

Behandelstrategieën bij inflammatoire myopathie

TNN - ean & pns congresnieuws, nummer Special, september 2023

No authors

Alle vormen van myositis zijn zeldzaam en worden gekarakteriseerd door lymfocytaire ontstekingen in het spierweefsel en spierzwakte. Het onderzoek naar effectieve behandelingen voor patiënten met myositis wordt bemoeilijkt door de gecompliceerde ziekteclassificatie, kleine patiëntaantallen en het gebruik van verschillende studie-uitkomstmaten. Tijdens EAN 2023 gaf prof. dr. Marianne de Visser (Amsterdam UMC, locatie AMC) een overzicht van de stand van zaken op het gebied van myositisonderzoek en de nieuwe therapeutische invalshoeken.1

Lees verder

Elektrodiagnostische gegevens voorspellen mogelijk de functionele prognose bij het Guillain-Barré syndroom

TNN - ean & pns congresnieuws, nummer Special, september 2023

No authors

De functionele prognose van de herstelfase van patiënten met het Guillain-Barré-syndroom (GBS) is onzeker. Het is daarom essentieel om bij de diagnose de factoren te kunnen identificeren die verband houden met een slechte ziekte-uitkomst. In een prospectieve studie werd onderzocht of de initiële elektrodiagnostische (EDX)-gegevens verband houden met de functionele prognose van GBS. Tijdens PNS 2023 werden de uitkomsten van deze studie gepresenteerd.1

Lees verder