Special

BOTULINETOXINE A TER PREVENTIE VAN CHRONISCHE MIGRAINE

TNN - 2024, nummer Neurologie Actueel: Migrainespecial, januari 2024

Drs. Diede Smeets

Naast een cosmetische toepassing kan botulinetoxine A ook ingezet worden voor de preventie van chronische migraine. Bij de medische toepassing van botulinetoxine A voor migraine wordt een veel hogere dosis toegediend dan bij cosmetisch gebruik. Hierdoor komen toxinemoleculen in de hersenen terecht, waar ze hoofdpijnaanvallen remmen. Het onderliggende werkingsmechanisme van botulinetoxine A bij het tegengaan van migraineaanvallen is onduidelijk. Waarschijnlijk beperkt de aanwezigheid van de toxine het vrijkomen van neurotransmitters die betrokken zijn bij de pijnsignalering.

Lees verder

MEESTE MIGRAINEAANVALLEN GOED TE BEHANDELEN MET LASMIDITAN 100 MG

TNN - 2024, nummer Neurologie Actueel: Migrainespecial, januari 2024

dr. Niels Elbert

Lasmiditan is een selectieve serotoninereceptoragonist die geïndiceerd is voor de acute behandeling van migraineaanvallen met of zonder aura bij volwassenen.1 Uit de fase III-studies SAMURAI, SPARTAN en CENTURION blijkt dat behandeling met lasmiditan leidt tot een hoger percentage patiënten die 2 uur na de behandeling pijnvrij zijn, vergeleken met placebo.2–4 In deze studies mocht de dosis van lasmiditan echter niet worden aangepast. Om de werkzaamheid en veiligheid van lasmiditan te optimaliseren, is onlangs een ‘open-label’-extensiestudie van CENTURION uitgevoerd.5

Lees verder

NIEUWE TARGETS EN BEHANDELINGEN VOOR MIGRAINE

TNN - 2024, nummer Neurologie Actueel: Migrainespecial, januari 2024

Drs. Diede Smeets

De pathogenese van migraine wordt gedeeltelijk verklaard door het vrijkomen van ‘calcitone gene related peptide’ (CGRP). Aangezien niet alle patiënten die behandeld worden met een CGRP-remmer symptoomverlichting ervaren, wordt aangenomen dat CGRP niet het enige eiwit is dat een rol speelt bij migraine. Om ook deze patiënten succesvol te kunnen behandelen, is het noodzakelijk om nieuwe doeleiwitten te identificeren en vervolgens geneesmiddelen te ontwikkelen die op deze targets aangrijpen. In dit artikel worden nieuwe targets en behandelingen voor migraine besproken.

Lees verder

DE VERGOEDING VAN CGRP-REMMERS IN NEDERLAND

TNN - 2024, nummer Neurologie Actueel: Migrainespecial, januari 2024

Drs. Diede Smeets

De markttoelating van ‘calcitonin gene related peptide’ (CGRP)-remmers voor de preventieve behandeling van migraine was baanbrekend. De nieuwe middelen werden geprezen om hun hoge werkzaamheid en verdraagbaarheid én het gebruiksgemak voor de patiënt. Hoewel CGRP-remmers al in 2018 toegelaten werden tot de Europese markt door het EMA, kwam in Nederland pas in 2021 een klein deel van de patiënten met migraine in aanmerking voor vergoeding. Onder andere de patiëntenvereniging Hoofdpijnnet heeft zich bij Zorginstituut Nederland hard gemaakt voor een bredere vergoeding van CGRP-remmers vanuit het basispakket van de zorgverzekering.

Lees verder

OVERZICHT VAN FASE III-STUDIES NAAR GOEDGEKEURDE CGRP-REMMERS

TNN - 2024, nummer Neurologie Actueel: Migrainespecial, januari 2024

Drs. Diede Smeets

De afgelopen jaren zijn verschillende geneesmiddelen beschikbaar gekomen voor de behandeling van migraine die calcitonine gene related peptide (CGRP) remmen. Hoewel CGRP-remmers met enthousiasme zijn ontvangen door patiënten en zorgverleners, is de inzet van de middelen niet onomstreden. De nieuwe CGRP-blokkers zijn namelijk duur en wijdverbreid gebruik ervan zou de nationale zorgkosten, gezien de hoge prevalentie van migraine, flink kunnen laten toenemen. Er zijn twee soorten CGRP-remmers beschikbaar: monoklonale antilichamen (‘monoclonal antibodies’, mAbs) en gepanten. In dit artikel worden de belangrijkste klinische studies uitgelicht die hebben bijgedragen aan de markttoelating van deze geneesmiddelen door regulatoire instanties zoals de EMA.

Lees verder

DE REC2STIM-STUDIE: CORTICALE NETWERKSTIMULATIE IN EEN NIEUW JASJE

TNN - 2023, nummer Epilepsie Special, december 2023

Frans Leijten , Maryse van ’t Klooster

Binnenkort zal klinisch technoloog Dorien van Blooijs promoveren op corticale netwerkstimulatie als behandeling voor epilepsie.1 De totstandkoming van haar REC2STIM-studie heeft veel voeten in de aarde gehad, maar levert opmerkelijke inzichten en resultaten op. Daarnaast heeft zij met de spin-off van dit project een geweldige bijdrage geleverd aan de fysiologische kennis over de hersenen. Haar promotietraject geeft een diverse inkijk in de problematiek van centrale-windingen-epilepsie, in het uitvoeren van klinische studies met medische apparatuur en in de toekomst van corticale hersenstimulatie bij epilepsie.

Lees verder

CHIRURGIE OVERWEGEN BIJ KINDEREN MET EPILEPSIE VOORDAT FARMACORESISTENTIE OPTREEDT

TNN - 2023, nummer Epilepsie Special, december 2023

Dr. James Collins , Kees Braun

Epilepsie is een van de meest voorkomende kinderneurologische aandoeningen, waaraan tot 0,5% van de kinderen lijdt.1 Voor patiënten met focale, farmacoresistente epilepsie is epilepsiechirurgie op dit moment de enige behandeling met curatief potentieel.2 Alhoewel epilepsiechirurgie zeer effectief en relatief veilig is gebleken bij een goed geselecteerde kandidaat, worden er maar weinig patiënten doorverwezen naar een epilepsiechirurgisch centrum voor evaluatie.2,3 Tijdens het 35th International Epilepsy Congress (IEC23), dat van 2–6 September 2023 in Dublin plaatsvond, betoogde Prof. dr. Kees Braun dat epilepsiechirurgie bij kinderen eerder moet worden beschouwd als een vroegtijdige interventie dan als laatste redmiddel.4

Lees verder