EDITOR’S PICK VAN STEFAN ROOSENDAAL: NIET TE MISSEN LITERATUUR VOOR UW PRAKTIJK

mei 2021 Editor's pick Neuroloog

RISDIPLAM VERBETERT SPIERFUNCTIE BIJ BABY’S MET SPINALE MUSCULAIRE ATROFIE

Spinale musculaire atrofie (SMA) type 1 is een zeldzame, progressieve neuromusculaire ziekte die zich kort na de geboorte openbaart. Voor de behandeling van SMA type 1 is een nieuwe therapie ontwikkeld: risdiplam, een klein molecuul dat oraal wordt toegediend. Risdiplam past pre-messenger SMN2 RNA-splicing aan en verhoogt hiermee het niveau functioneel SMN-eiwit… 

Lees meer

INSPANNING VERMINDERT COGNITIEVE ACHTERUITGANG BIJ VROEGE PARKINSONPATIËNTEN MET APOE4 ALLEL

Met behulp van het Parkinson’s Progression Markers Initiative-cohort onderzochten dr. Kim en collega’s of meer fysieke activiteit de negatieve associatie van ApoE4 met longitudinale cognitieve veranderingen in de vroege ziekte van Parkinson (PD) kan wijzigen. Ook trachtten zij het ziektespecifieke mechanisme bloot te leggen dat de voordelen van fysieke activiteit zou kunnen verklaren… 

Lees meer

INFUSIE JC-VIRUSSPECIFIEKE T-CELLEN BIJ PROGRESSIEVE MULTIFOCALE LEUKO-ENCEFALOPATHIE

De behandeling van progressieve multifocale leuko-encefalopathie (PML) bij patiënten met een verstoord immuunsysteem is lastig. Met infusie van T-cellen die speciaal gericht zijn op het veroorzakende JC-virus kan de het virus worden bestreden. De resultaten met deze behandeling van een groep PML-patiënten wijzen erop dat dit een realistische behandeloptie kan zijn, zonder veel bijwerkingen… 

Lees meer

KORTERE SLAAPDUUR OP MIDDELBARE LEEFTIJD GEASSOCIEERD MET INCIDENTIE VAN DEMENTIE

Slaapstoornissen zijn een kenmerk van dementie, maar het blijft onduidelijk of de slaapduur op middelbare leeftijd geassocieerd is met de incidentie van dementie. Met behulp van data uit het Whitehall II-cohort, onderzochten dr. Séverine Sabia en collega’s het verband tussen slaapduur en incidentie van dementie aan de hand van een 25-jarige follow-up… 

Lees meer

HOGER RISICO OP ERNSTIGE COVID-19 BIJ MS-PATIËNTEN MET ANTI-CD20-THERAPIE

Ongeveer 70% van de mensen met multiple sclerose (MS) wordt behandeld met immuunmodificerende of immuunremmende therapieën. Maar er was nog onvoldoende duidelijkheid over de wisselwerking tussen deze middelen en de ernst van een COVID-19 infectie bij MS-patiënten. Een recente studie uit Genua (Italië), die werd gepubliceerd in Annals of Neurology, poogt daar verandering in te brengen… 

Lees meer

X