Eerste echogeleide neuromodulatietherapie gepubliceerd door Europese neurologen

oktober 2020 Zorginnovatie Eline Feenstra
Human Brain Activity Hologram on Black Background

Hersenstimulatietechnieken die op echografie gebaseerd zijn, kunnen een krachtige nieuwe tool worden om het menselijk brein te moduleren. Voor klinische hersenstimulatie bestaan echter geen gecertificeerde systemen en de huidige technieken moeten verder worden ontwikkeld. In een nieuwe studie, gepubliceerd in Advanced science, wordt een klinische sonificatietechniek geïntroduceerd, gebaseerd op ultrakorte ultrasone pulsen (transcraniële pulsstimulatie, TPS). Daarnaast wordt een eerste klinische studie met behulp van hersenstimulatie via echografie gepresenteerd.

Tijdens de studie is data verzameld op het gebied van haalbaarheid, werkzaamheid en het bijwerkingenprofiel van de therapie. Dit bestaat uit simulatiegegevens, laboratoriummetingen van ratten en mensen, in vivo modulaties van somatosensorische evoked potentials (SEP) bij gezonde proefpersonen (schijngecontroleerd) en klinische pilotgegevens bij 35 patiënten met de ziekte van Alzheimer verworven in een multicenter setting (inclusief neuropsychologische scores en fMRI).

Verbeterde neuropsychologische scores

Preklinische resultaten laten grote veiligheidsmarges en dosisafhankelijke neuromodulatie zien. Patiëntonderzoeken laten een hoge tolerantie voor de behandeling zien en geen ernstige bijwerkingen. Neuropsychologische scores verbeteren significant na TPS-behandeling en verbetering duurt maximaal drie maanden en correleert met verhoogde activiteit van het geheugennetwerk (fMRI-gegevens).

Concluderend kan gesteld worden dat TPS een veelbelovende nieuwe hersenstimulatietechniek is die geschikt is voor menselijk onderzoek en hersenstimulatietherapie. De resultaten kunnen bijdrage aan een brede neurowetenschappelijke toepassing en vertaling van nieuwe methodes naar de klinische praktijk.

Referentie

Beisteiner R, Matt E, Fan C et al. Transcranial Pulse Stimulation with Ultrasound in Alzheimer’s Disease-A New Navigated Focal Brain Therapy. Adv Sci (Weinh). 2019 Dec 23;7(3):1902583. doi: 10.1002/advs.201902583.