EpilepsiechirurgieCheck: sneller uitsluitsel of operatieve aanpak goede kans van slagen heeft

maart 2022 Medisch onderzoek Willem van Altena

In Nederland krijgen 1 op 150 mensen te maken met de aandoening epilepsie. In ongeveer 70% van de gevallen is epilepsie goed behandelbaar met medicatie. Voor de groep die moeilijker behandelbaar is en bij wie medicatie onvoldoende resultaat biedt, resten alternatieve opties. Een ervan is epilepsiechirurgie. Een succesvolle operatieve ingreep kan de kwaliteit van leven aanzienlijk verhogen. Om snel te kunnen beoordelen of epilepsiechirurgie voor een patiënt met epilepsie een reële kans van slagen biedt, biedt Kempenhaeghe sinds dit jaar de EpilepsiechirurgieCheck. Binnen vier weken nadat een patiënt in Kempenhaeghe is gezien, hebben de patiënt en zijn eigen neuroloog inzicht of chirurgie kansrijk zou kunnen zijn.

Dr. Guido Widman is als neuroloog verbonden aan Kempenhaeghe: “De kans op een succesvolle medicamenteuze behandeling daalt aanzienlijk na de inzet van twee anti-epileptica. We raden patiënten en hun neurologen daarom aan om na het gebruik van twee-anti-epileptica snel te overwegen of er alternatieve behandelmethoden zijn. Bij een moeilijk behandelbare epilepsie waarbij ten minste twee anti-epileptica niet voldoende aanslaan, kan epilepsiechirurgie een uitkomst zijn. De EpilepsiechirurgieCheck geeft patiënt en behandelaar op korte termijn inzicht of epilepsiechirurgie in overweging genomen zou kunnen worden.”

Epilepsiechirurgie

Epilepsiechirurgie is een operatie aan de hersenen. Het moment van opereren kan belangrijk zijn: een vroegtijdige operatie maakt de kans kleiner op mogelijk blijvende schade door nieuwe aanvallen én biedt eerder een mogelijkheid tot een aanvalsvrij leven.

Door jarenlange ervaring en nieuwe ontwikkelingen kunnen specialisten steeds nauwkeuriger de epilepsiehaard bepalen. In een operatie wordt de gelokaliseerde haard vervolgens chirurgisch weggenomen.

Niet iedereen komt in aanmerking voor epilepsiechirurgie. Zo moeten de aanvallen ontstaan in een duidelijk afgebakend gebied van de hersenen en moet dat gebied veilig te verwijderen zijn. Algeheel wordt epilepsiechirurgie voordelig voor een patiënt, als er al minstens twee medicijnen voor de epilepsie geprobeerd werden, zonder dat deze voldoende effect hebben gehad.

Snel uitsluitsel

In de EpilepsiechirurgieCheck komt een patiënt één dag naar het Academisch Centrum voor Epileptologie in Heeze. Hier onderzoekt een team van medisch specialisten zijn/haar situatie, op basis van specialistische kennis en specifieke epilepsie-onderzoeken. Naast de intake is er aandacht voor een MRI volgens een gespecialiseerd epilepsie protocol inclusief MRI-postprocessing om ook subtiele epilepsie uitlokkende laesies te tonen en een 24-uurs Dag & Nacht EEG-video-registratie. Binnen vier weken volgt het uitslaggesprek in Kempenhaeghe en wordt het de patiënt duidelijk of een chirurgische ingreep een goede kans van slagen heeft. De resultaten worden ook gedeeld met de eigen neuroloog, die de eventuele vervolgstappen verder met de patiënt kan bespreken.

Meer informatie

Bezoek de website van Kempenhaeghe voor meer informatie over de EpilepsiechirurgieCheck