Europese goedkeuring nabij voor eptinezumab als profylactische behandeling migraine

februari 2022 Farmanieuws Willem van Altena

Het Committee for Medicinal Products for Human Use (CMPH) heeft de Europese geneesmiddelenautoriteit EMA geadviseerd het middel eptinezumab goed te keuren als profylactische behandeling voor volwassenen met migraine, die minimaal 4 migrainedagen per maand hebben. Eptinezumab is een anti-CGRP antilichaam dat op de Europese markt gebracht wordt door de Deense farmaceut Lundbeck onder de merknaam Vyepti®.

Het positieve oordeel van het CMPH is gebaseerd op resultaten van twee fase III-studies, PROMISE 1 en PROMISE 2, waarbij respectievelijk patiënten met episodische en met chronische migraine betrokken waren. Die studies lieten zien dat eptinezumab vergeleken met placebo het aantal maandelijkse migrainedagen verlaagde gedurende de gehele duur van de studies. Voor PROMISE 1 was dat 12 maanden, en voor PROMISE 2 was dat 6 maanden. Die laatste studie liet ook zien dat er behandelvoordeel was bij patiënten die zowel aan chronische migraine leden als aan migraine door overmedicatie.

Meer informatie

Lees het advies van de CHMP dat de basis vormt voor de goedkeuring van Vyepti door de EMA

X