Experimentele nieuwe behandeling op basis van exon-skipping voor ziekte van Duchenne

februari 2024 Wetenschap Willem van Altena

De Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit Food and Drug Administration (FDA) heeft een zeldzame pediatrische ziekteclassificatie toegekend aan een experimentele behandeling voor de behandeling van de ziekte van Duchenne, een spierdystrofie, bij personen met mutaties die vatbaar zijn voor het skippen (overslaan) van exon 44. Dit nieuws is afkomstig van Avidity Biosciences, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de behandeling met de naam AOC 1044.

EXPLORE44

AOC 1044 wordt momenteel onderzocht in het kader van de EXPLORE44-studie, een gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde, dubbelblinde fase I/II klinische studie. De proef omvat ongeveer 40 gezonde vrijwilligers en 24 individuen in de leeftijd van 7 tot 27 jaar met de ziekte van Duchenne-mutaties die vatbaar zijn voor exon 44-skipping (DMD44). Het lopende onderzoek beoogt de veiligheid, verdraagbaarheid, farmacokinetiek en farmacodynamische effecten te beoordelen van enkele en meervoudige stijgende doses van AOC 1044 toegediend via intraveneuze weg.

De FDA had eerder in april 2023 al een versnelde beoordelingsstatus toegekend aan AOC 1044, gevolgd door de toekenning van de weesgeneesmiddelenstatus in augustus 2023. Ook kreeg de therapie de weesgeneesmiddelenstatus van het Europees Geneesmiddelenbureau EMA.

Positieve gegevens

De classificatie ‘zeldzame pediatrische ziekte’ werd verleend op basis van positieve gegevens gerapporteerd uit EXPLORE44 in december 2023. In deze studie werd gemeld dat de nieuwe therapie goed werd verdragen en statistisch significante exon 44-skipping vertoonde ten opzichte van placebo tot 1,5% bij gezonde vrijwilligers na een enkele dosis van 10 mg/kg, evenals verhoogd exon-skipping bij alle deelnemers. Producent Avidity heeft aangekondigd dat ze in de tweede helft van 2024 verdere studiegegevens zullen delen.

Op dit moment zijn er geen goedgekeurde therapieën gericht op exon 44, en de classificatie ‘zeldzame pediatrische ziekte’ van de FDA versterkt het potentieel van AOC 1044 in de behandeling van Duchenne-spierdystrofie bij mensen met mutaties die vatbaar zijn voor exon 44-skipping. Vroege analyses van gezonde vrijwilligersdata lijken aan te tonen dat AOC 1044 goed werd verdragen, met statistisch significante exon 44-skipping tot 1,5% na een enkele dosis van 10 mg/kg, en verhoogd exon-skipping bij alle deelnemers.

Wat is exon-skipping?

Exon-44 verwijst naar een specifiek exon (coderend regio) binnen de DNA-sequentie van een gen. Genen bestaan uit exons en introns, waarbij exons de informatie bevatten om eiwitten te coderen, en introns niet-coderende regio’s zijn. Exon-44-skipping is een concept dat verband houdt met genetische mutaties en therapeutische strategieën, met name in de context van bepaalde genetische aandoeningen, zoals de ziekte van Duchenne (DMD).

De ziekte van Duchenne is een genetische aandoening veroorzaakt door mutaties in het DMD-gen. In sommige gevallen verstoren mutaties het leesraam van het gen, wat leidt tot de afwezigheid van functioneel dystrofine-eiwit, dat essentieel is voor de spierfunctie. Exon-skipping is een experimentele benadering om dit probleem aan te pakken.

Bij exon-skipping is het doel om specifieke exons over te slaan tijdens het proces van genexpressie, waardoor het leesraam wordt hersteld en een gedeeltelijk functioneel dystrofine-eiwit kan worden geproduceerd. Door een specifiek exon over te slaan, kan het mRNA (messenger RNA) dat uit het gen wordt geproduceerd, nog steeds leesbaar zijn, en kan een ingekorte maar gedeeltelijk functionele dystrofine worden gesynthetiseerd.

Overigens is AOC 1044 de tweede doorbraak in korte tijd voor de ziekte van Duchenne. In juni 2023 keurde de FDA ook al de eerste gentherapie voor kinderen met deze spierziekte goed.

Referentie

Persbericht Avidity:  Avidity Biosciences receives FDA Rare Pediatric Disease designation for AOC 1044 for treatment of Duchenne Muscular Dystrophy in people with mutations amenable to Exon 44 skipping