Herbeoordeling MS-middel alemtuzumab

april 2019 Farmanieuws Eline Feenstra
The diagnosis Multiple Sclerosis written on a clipboard

Het geneesmiddel alemtuzumab (Lemtrada) tegen MS is opnieuw onder de loep genomen door de  Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA). Het onderzoek is ingezet naar aanleiding van meldingen van hart-en-vaatziekten en immuungemedieerde aandoeningen, met in sommige gevallen de dood tot gevolg.

Gedurende de herbeoordeling wordt de alemtuzumabbehandeling alleen gestart wanneer er sprake is van volwassenen met relapsing-remitting multipele sclerose (RRMS) waarbij ziektemodulerende (‘disease modifiying therapies’, DMT’s) niet werken of wanneer de patiënt niet in aanmerking komt voor de DMT’s. Patiënten met RRMS kenmerken zich door actieve periodes waarin de ziekte opvlamt, afgewisseld met stilteperiodes zonder symptomen.

De PRAC adviseert niet per definitie om te stoppen met gebruik van het middel. Patiënten die er baat bij hebben, kunnen het gebruik in overleg met de arts voortzetten. Wel worden zorgverleners geadviseerd om eventuele symptomen nauwlettend in de gaten te houden. Wanneer er sprake is van immuungemedieerde aandoeningen, problemen met hart en bloedvaten of ernstige neutropenie, moet de behandeling per direct beëindigd worden, aldus de PRAC.

Beschikbare data over de veiligheid van het middel en de maatregelen die nu getroffen worden, worden momenteel geëvalueerd door de EMA.

Bron: https://www.pw.nl/nieuws/2019/ms-middel-alemtuzumab-opnieuw-onder-de-loep Geraadpleegd op 30-4-19