Intraveneuze ketamine blijkt hoofdpijn sterk te verminderen bij pediatrische migrainepatiënten

juli 2023 Wetenschap Willem van Altena

Onderzoekers van de Universiteit van Colorado (Verenigde Staten) ontdekten dat intraveneuze ketamine refractaire hoofdpijn aanzienlijk verminderde bij patiënten van 5 tot 21 jaar oud. De behandeling resulteerde in 50% minder pijn bij ontslag, waarbij bijna twee derde van de patiënten binnen 1 maand geen rescue care nodig had. Dit bleek uit een presentatie bij het jaarcongres van de American Headache Society (AHS) die in juni plaatsvond in Austin, Texas.

“Patiënten met ernstige en refractaire hoofdpijn hebben vaak weinig opties voor behandeling ondanks aanhoudende pijn en aanzienlijke invaliditeit,” stelt hoofdonderzoeker Scott Rosenthal, MD, een neurologie-assistent voor kinderen op de afdeling kindergeneeskunde van de University of Colorado Anschutz Medical Campus. “Ketamine is echter in opkomst als behandeling voor kinderhoofdpijn. “Ketamine is naar voren gekomen als een potentiële therapeutische optie en heeft aangetoond voordeel te bieden bij andere chronische pijnsyndromen.”

De onderzoekers voerden een retrospectief kaartonderzoek uit van 58 bezoeken van 38 patiënten in de leeftijd van 5 tot 21 jaar (mediane leeftijd, 15,8 jaar; 76% meisjes) die tussen 2019 en 2022 werden opgenomen in het Children’s Hospital Colorado voor behandeling van refractaire hoofdpijn met continue intraveneuze (IV) ketamine.

De primaire uitkomst was procentuele pijnvermindering bij ontslag vergeleken met de uitgangswaarde, herhaling van hoofdpijn binnen 72 uur, herhaling van hoofdpijn binnen 30 dagen na ontslag, bijwerkingen van medicatie en ernstige bijwerkingen.

Volgens de resultaten resulteerde de behandeling in een mediane pijnvermindering van 50% bij ontslag, waarbij 64% van de patiënten binnen 1 maand na ontslag uit het ziekenhuis geen herhaling van hoofdpijn meldde. Bij patiënten met een recidief was de mediane tijd 7 dagen, waarbij 9% binnen 72 uur een recidief had. Hoewel er geen ernstige bijwerkingen werden gemeld, stopte 7% van de patiënten de behandeling vanwege bijwerkingen.

“Intraveneuze ketamine is een effectieve, veilige en goed verdragen behandelingsoptie voor refractaire pediatrische hoofdpijn en status migrainosus,” concludeert Rosenthal.

Referentie

Posterpresentatie door Scott Rosenthal M.D. tijdens het congres van de American Headache Society