Medicinale cannabis wordt wereldwijd uitgebreid voorgeschreven en gedoogd.1 Ondanks dat de noodzaak voor gedegen wetenschappelijk onderzoek breed wordt gedragen, neemt het gebruik, ook zonder de uitkomsten van dergelijk onderzoek af te wachten, eerder toe dan af.1

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2021;122(7):314–5)