Editorial bij de bijdrage van Simões de Souza et al, getiteld ‘Chirurgische behandeling van cervicale foraminale radiculopathie: opereren via de voor- of achterzijde?’, Tijdschr Neurol Neurochir 2024;125(1):15-20.

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2024;125(1):13–4)