Diepe hersenstimulatie is één van de mogelijke behandelingen voor patiënten met focale medicatie-resistente epilepsie en zorgt bij een aanzienlijk deel van deze patiënten voor vermindering van aanvallen. Er wordt onderzoek gedaan om deze behandeling verder te kunnen verbeteren. In deze bijdrage bespreken we het proefschrift van Fred Schaper en de betekenis van zijn onderzoek voor de klinische praktijk.