SAMENVATTING

Epilepsie is lange tijd beschouwd als een benigne aandoening, ondanks alle traumata die aanvallen op kunnen leveren, de enorme psycho-socio-economische impact van de aanvallen en SUDEP. Gelukkig brokkelt de laatste jaren dit therapeutisch nihilisme af, mede gesteund door nieuwe therapeutische ontwikkelingen, waaronder Deep Brain Stimulation (DBS) voor epilepsie. Neurostimulatie of neuromodulatie gebruikt electrische pulsen om epileptogene netwerken in de hersenen te remmen en wellicht zelfs te modificeren. DBS is een neuromodulatoire behandeling voor patiënten met refractaire focale epilepsie, bij wie de initiële medicatie niet werkzaam is en chirurgie niet wenselijk of niet mogelijk is. De kans op succes van neuromodulatie is, na 2 tot 3 adequaat gedoseerde en geprobeerde anti-aanvalsmedicijnen, in deze fase hoger dan die van medicatiewijziging.1 Daar dient bij aangetekend te worden dat van de meest recente nieuwe medicijnen nog onvoldoende gegevens voorhanden zijn over de langetermijneffectiviteit. Er zijn verschillende hersengebieden die gestimuleerd kunnen worden, zowel intracerebraal (anterieure nucleus thalamicus, centromediane thalamus, hippocampus, neocortex) als cerebellair. In Nederland wordt, buiten studieverband, uitsluitend de stimulatie van de anterieure nucleus thalamicus (DBS-ANT) toegepast.2 DBS-ANT heeft in Europa in 2012 een CE-markering gekregen, in Amerika recent ook een FDA-approval.