Binnen de kinderneurologie komt het enkele keren per jaar voor dat een kind wordt opgenomen met subacute, (snel) progressieve zwakte van de ledematen waarbij een sterk vermoeden bestaat op een lokalisatie in het myelum. Na het uitsluiten van compressie van het myelum met MRI van de wervelkolom blijft er regelmatig een diagnostisch dilemma bestaan: is er sprake van (idiopathische) myelitis transversa (TM) of van acute slappe verlamming (‘acute flaccid myelitis’, AFM) veroorzaakt door een enterovirus (meestal serotype D68)? Aangezien de prognose verschilt (herstel is slechter bij AFM) en een specifieke diagnose meer duidelijkheid geeft over het te volgen beleid, is het voor de praktijk van belang om zo vroeg mogelijk in het beloop met enige zekerheid onderscheid te maken.

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2023;124(6):274)