SAMENVATTING

Een 65-jarige patiënte had kort na elkaar 3 episoden van neurologische uitval, ogenschijnlijk passend bij multipele herseninfarcten in verschillende stroomgebieden. De eerste episode betrof een diplopie en dysartrie, de tweede ataxie rechts en de derde diplopie en afasie, meer specifiek non-fluente spraak met semantische parafasieën en met aangetast begrip. Initieel werd er gedacht aan multipele herseninfarcten. Alle symptomen konden echter door een thalamusinfarct worden verklaard.
(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2019:120(4):147–50)