Lasmiditan is een selectieve serotoninereceptoragonist die geïndiceerd is voor de acute behandeling van migraineaanvallen met of zonder aura bij volwassenen.1 Uit de fase III-studies SAMURAI, SPARTAN en CENTURION blijkt dat behandeling met lasmiditan leidt tot een hoger percentage patiënten die 2 uur na de behandeling pijnvrij zijn, vergeleken met placebo.2–4 In deze studies mocht de dosis van lasmiditan echter niet worden aangepast. Om de werkzaamheid en veiligheid van lasmiditan te optimaliseren, is onlangs een ‘open-label’-extensiestudie van CENTURION uitgevoerd.5