Articles

MEESTE MIGRAINEAANVALLEN GOED TE BEHANDELEN MET LASMIDITAN 100 MG

TNN - 2024, nummer Neurologie Actueel: Migrainespecial, januari 2024

dr. Niels Elbert

Lasmiditan is een selectieve serotoninereceptoragonist die geïndiceerd is voor de acute behandeling van migraineaanvallen met of zonder aura bij volwassenen.1 Uit de fase III-studies SAMURAI, SPARTAN en CENTURION blijkt dat behandeling met lasmiditan leidt tot een hoger percentage patiënten die 2 uur na de behandeling pijnvrij zijn, vergeleken met placebo.2–4 In deze studies mocht de dosis van lasmiditan echter niet worden aangepast. Om de werkzaamheid en veiligheid van lasmiditan te optimaliseren, is onlangs een ‘open-label’-extensiestudie van CENTURION uitgevoerd.5

Lees verder

STREEFDOSIS EN SNELHEID VAN OPTITRATIE BIJ N.-VAGUSSTIMULATIE

TNN - special, nummer Neurologie actueel, februari 2023

dr. Niels Elbert

N.-vagusstimulatie wordt al meer dan 2 decennia toegepast bij patiënten met medicatieresistente epilepsie die niet in aanmerking komen voor een hersenoperatie. De aanbevelingen voor het optimaal doseren en het gefaseerd instellen (‘optitratie’) van de stimulatie zijn echter niet meer gewijzigd sinds de publicatie van de richtlijn van de American Academy of Neurology in 2002. Resultaten uit postmarketingonderzoek wijzen erop dat in de klinische praktijk aanzienlijk wordt afgeweken van de dosering en de optitratiestrategie die worden geadviseerd door beroepsverenigingen en de fabrikant. Recentelijk is een groot aantal gerandomiseerde en observationele studies retrospectief geanalyseerd. Er werd getracht om een streefdosis voor N.-vagusstimulatie vast te stellen en er werd onderzocht wat de relatie is tussen de snelheid van optitratie en de tijd tot het optreden van een klinische respons.

Lees verder

PROMINENTERE PLEK VAN NEUROSTIMULATIE GERECHTVAARDIGD?

TNN - special, nummer Neurologie actueel, februari 2023

dr. Rafaël Sibilo , dr. Niels Elbert

SAMENVATTING

Epilepsie is een neurologische aandoening die gepaard gaat met functionele en structurele veranderingen in de hersenconnectiviteit, zowel tijdens een aanval als in de periode tussen twee aanvallen.1 Circa 3 op de 10 patiënten met epilepsie reageren niet of onvoldoende op anti-epileptica.2 Bij patiënten met medicatieresistente epilepsie die niet in aanmerking komen voor een hersenoperatie, kan neurostimulatie overwogen worden. In Nederland zijn twee vormen van neurostimulatie beschikbaar, te weten Nervus-vagusstimulatie en diepe hersenstimulatie.3

Lees verder