N.-vagusstimulatie wordt al meer dan 2 decennia toegepast bij patiënten met medicatieresistente epilepsie die niet in aanmerking komen voor een hersenoperatie. De aanbevelingen voor het optimaal doseren en het gefaseerd instellen (‘optitratie’) van de stimulatie zijn echter niet meer gewijzigd sinds de publicatie van de richtlijn van de American Academy of Neurology in 2002. Resultaten uit postmarketingonderzoek wijzen erop dat in de klinische praktijk aanzienlijk wordt afgeweken van de dosering en de optitratiestrategie die worden geadviseerd door beroepsverenigingen en de fabrikant. Recentelijk is een groot aantal gerandomiseerde en observationele studies retrospectief geanalyseerd. Er werd getracht om een streefdosis voor N.-vagusstimulatie vast te stellen en er werd onderzocht wat de relatie is tussen de snelheid van optitratie en de tijd tot het optreden van een klinische respons.