Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

Een 42-jarige vrouw met een blanco voorgeschiedenis presenteerde zich op de afdeling Spoedeisende Hulp. Sinds 2 dagen had zij last van aanvallen waarbij haar rechterpupil van vorm veranderde.

Wat is uw diagnose?

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2022;123(2):89–90)

FIGUUR 1. De pupil ten tijde van een aanval.
FIGUUR 1. De pupil ten tijde van een aanval.