Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:
Een 73-jarige man presenteert zich ’s ochtends op de Spoedeisende Hulp (SEH) met plots verminderde kracht in zijn rechterarm. De voorgeschiedenis vermeldde diepe veneuze trombose in 2020 waarvoor hij tweemaal daags 5 milligram apixaban gebruikt, COPD gold II, en een pulmonaal adenocarcinoom (cT4N2M1c) met ossale en bijniermetastasen. Hij werd sinds 1 maand behandeld met pembrolizumab. Sinds het starten van de eerste kuur pembrolizumab was hij wat verward; hij reageerde niet adequaat op zijn vrouw.
Wat is uw diagnose?

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2022;123(5):241-3)