Mogelijk nieuw middel tegen glioblastoom ontwikkeld in Australië

februari 2021 Medisch onderzoek Willem van Altena

Glioblastoom is niet alleen de meest voorkomende vorm van hersenkanker, maar ook een van de meest dodelijke. IKNL geeft een tweejaarsoverleving van 17,4%. Maar er gloort licht aan de horizon: onderzoekers aan de universiteit van South Australia in Adelaide hebben mogelijk een nieuw geneesmiddel ontwikkeld dat glioblastoom kan behandelen. Dierproeven hebben gunstige resultaten laten zien, en binnenkort starten klinische studies met menselijke proefpersonen.

Bloed-hersenbarrière

Het gaat om het experimentele middel auceliciclib. Volgens hoofdonderzoeker professor Shudong Wang zijn hersenkankers heel moeilijk met medicijnen te behandelen vanwege de bloed-hersenbarrière. Dat is een beschermingssysteem van de hersenen dat moet voorkomen dat allerlei gifstoffen vanuit het bloed in de hersens terechtkomen, maar daardoor worden ook geneesmiddelen tegengehouden. De weinige middelen die wel in staat zijn de bloed-hersenbarrière te slechten veroorzaken vaak ernstige bijwerkingen. “We weten dat veel kankers worden aangejaagd door een groep enzymen die we cycline-afhankelijke kinasen noemen (CdK, cycline-dependent kinase). Ons geneesmiddel is er speciaal op gericht om dat enzym op te sporen en aan te vallen.”

Doelgericht

Auceliciclib is niet het enige geneesmiddel dat wordt ontwikkeld tegen glioblastoom, legt Wang uit, maar het een onderscheidende eigenschap. Zij zegt: “Het middel werkt meer doelgericht en lijkt minder bijwerkingen te geven omdat het zich efficiënt op de tumorcellen richt.”

Uitzaaiingen

De op handen zijnde klinische studie met menselijke patiënten gaat van start in Adelaide, gevolgd door andere centra in Australië. Volgens Wang is het de eerste studie ter wereld voor dit medicijn. Als auceliciclib effectief blijkt te zijn opent dat ook perspectieven voor uitzaaiingen in de hersenen, veroorzaakt door bijvoorbeeld longkanker. “Juist omdat auceliciclib zich richt op de CdK-enzymen die een rol spelen bij de meeste kankers, zou dit middel ook breder ingezet kunnen worden bij bijvoorbeeld borstkanker, colorectale kanker, longkanker, eierstokkanker en leukemie.”

Meer informatie

Lees meer over glioblastoom op de website van de Hersenstichting.

Bezoek ook de NTVO Oncopedia voor meer informatie