Nieuw middel donanemab ruimt plaque op en vertraagt achteruitgang bij vroeg stadium Alzheimer

mei 2023 Farmanieuws Willem van Altena
Alzheimer word from wooden blocks on desk

Farmaceut Eli Lilly kondigde onlangs aan dat de fase III TRAILBLAZER-ALZ 2-studie met donanemab bij mensen met vroege symptomen van Alzheimer het primaire eindpunt heeft gehaald. Het middel blijkt de cognitieve en functionele achteruitgang met 35% te vertragen ten opzichte van placebo.

In een analysepopulatie van 1182 personen met een gemiddeld niveau van tau en klinische symptomen van de ziekte van Alzheimer leidde donanemab  tot een vertraging van 35% van de achteruitgang, zoals gemeten op de geïntegreerde Alzheimer’s Disease Rating Scale (iADRS), in vergelijking met placebo gedurende 18 maanden. Bovendien vertraagde donanemab de achteruitgang met 36%, gemeten op de CDR-SB-schaal (Clinical Dementia Rating-Sum of Boxes).

Op basis van de gunstige studieresultaten denkt Eli Lilly nog dit kwartaal de goedkeuringsprocedure in werking te zetten bij de Amerikaanse medicijnautoriteit FDA.

Tweede middel

Mocht de FDA donanemab inderdaad goedkeuren, dan zal het op de markt komen niet lang na lecanemab-irmb (Leqembi®) dat door Biogen en Eisai is ontwikkeld, en dat begin van dit jaar versneld werd goedgekeurd. Kort na elkaar zullen er dan twee Alzheimergeneesmiddelen op de markt verschijnen.

TRAILBLAZER-ALX 2

Aan de TRAILBLAZER-ALZ 2-studie namen in totaal 1736 mensen deel met vroege symptomen van de ziekte van Alzheimer, die gerandomiseerd werden om donanemab te ontvangen – toegediend als een eenmaal-maandelijkse infusie – of placebo, waarbij de behandeling werd gestopt zodra een vooraf gespecificeerd niveau van amyloïde plaque klaring werd bereikt. De deelnemers werden gestratificeerd volgens hun niveau van het herseneiwit tau, met resultaten voor degenen met intermediaire niveaus van tau:

  • 47% van de deelnemers met donanemab vertoonde na één jaar geen achteruitgang op CDR-SB, vergeleken met 29% in de placebo-arm.
  • 52% van de deelnemers voltooiden hun donanemab behandeling na één jaar en 72% na 18 maanden als gevolg van het bereiken van plaque verwijdering
  • patiënten die donanemab kregen, hadden 40% minder achteruitgang in het vermogen om activiteiten van het dagelijks leven uit te voeren na 18 maanden, zoals gemeten met de Alzheimer’s Disease Cooperative Study – instrumental Activities of Daily Living Inventory (ADCS-iADL).
  • mensen in de donanemab-arm hadden 39% minder kans op progressie naar het volgende stadium van de ziekte in vergelijking met placebo.

In een aanvullende primaire analyse van alle deelnemers aan de studie liet donanemab positieve resultaten zien voor alle klinische eindpunten, waarbij CDR-SB en iADRS respectievelijk 29% en 22% achteruitgang vertraagden. Reeds zes maanden na aanvang van de behandeling liet donanemab een aanzienlijke vermindering van de amyloïde plaqueniveaus in de hersenen zien. Positron emissie tomografie (PET) hersenscans toonden aan dat 34% van de deelnemers in de intermediaire tau populatie amyloïde-vrij was na zes maanden en bij 71% was dat na 12 maanden het geval.

Bijwerkingen

Donanemab gaat wel gepaard met bijwerkingen. De incidentie van amyloïd-gerelateerde beeldvormingsafwijkingen (ARIA) was consistent met eerdere studies, waarbij de meeste gevallen licht tot matig waren en oplosten of stabiliseerden met passende behandeling. Meer bepaald kwam ARIA-E voor bij 24% van de met donanemab behandelde patiënten, waarbij 6,1% symptomatische ARIA-E ondervond. Ondertussen trad ARIA-H op bij 31,4% van de deelnemers in de donanemab-groep, tegenover 13,6% in de placebo-arm.

Incidentie van ernstige ARIA was 1,6%, en bij 2 studiedeelnemers werd hun overlijden gedurende de studie toegeschreven aan ARIA, een derde patiënt overleed na een incident van ernstige ARIA. Ondertussen traden infusiegerelateerde reacties op bij 8,7% van de deelnemers, waarbij de meeste gevallen licht tot matig ernstig waren.

De volledige resultaten van de TRAILBLAZER-ALZ 2 studie zullen worden gepresenteerd op de Alzheimer’s Association International Conference (AAIC) in juli.

Referentie

Lees meer over de TRAILBLAZER-ALZ 2-studie bij Clinicaltrial.gov