Oraal prednison effectief als kortetermijnbehandeling voor episodische clusterhoofdpijn

maart 2021 Wetenschap Tanja van Harn
Young lady taking pill, medication treatment prescribed by doctor, vitamins

Editor’s pick van Dr. Vincent I.H. Kwa, neuroloog

In deze multicentrische, dubbelblinde gerandomiseerde studie zijn de effectiviteit en het bijwerkingenprofiel van oraal prednison als kortetermijnbehandeling bij patiënten met episodische clusterhoofdpijn geëvalueerd. Patiënten in de prednisongroep hadden minder aanvallen in de eerste week vergeleken met patiënten behandeld met placebo. Het aantal gerapporteerde bijwerkingen was vergelijkbaar in beide behandelarmen.

Prednison wordt vaak gebruikt als initiële kortetermijnbehandeling bij patiënten met episodische clusterhoofdpijn voordat preventieve medicatie, zoals verapamil, effectief is. Het effect van oraal prednison is echter nooit onderzocht in een grote gerandomiseerde studie.

In deze studie zijn 116 patiënten gerandomiseerd naar prednison (n=57; 100 mg oraal gedurende 5 dagen gevolgd door tapering van 20 mg elke 3 dagen) of placebo (n=59). Alle patiënten ontvingen oraal verapamil (startdosis: 40 mg driemaaldaag, toenemend naar 120 mg driemaaldaags op dag 19). Deze behandeling met 120 mg verapamil werd doorgezet gedurende de studie.

RESULTATEN

In de ‘intention-to-treat’-analyse zijn 109 patiënten geïncludeerd. Patiënten in de prednisongroep hadden een mediaan 7,1 (SD: 6,5) aanvallen in de eerste week in vergelijking met mediaan 9,5 (SD: 6,0) aanvallen bij patiënten in de placebogroep (verschil: -2,4; 95%-BI: -4,8 tot -0,03; p=0,002). Een aanval werd gedefinieerd als unilaterale hoofdpijn met een gemiddelde tot ernstige intensiteit van ten minste 5 op een numerieke beoordelingsschaal.

Door 37 van de 52 (71%) patiënten behandeld met prednison werden 145 bijwerkingen gerapporteerd (meest voorkomend: hoofdpijn, hartkloppingen, duizeligheid en misselijkheid). In de placebogroep werden door 39 van de 55 (71%) patiënten 135 bijwerkingen gerapporteerd (meest voorkomend: misselijkheid, duizeligheid en hoofdpijn).

CONCLUSIE

Uit de resultaten van deze studie is gebleken dat oraal prednison een effectieve kortetermijnbehandeling voor patiënten met episodische clusterhoofdpijn en ondersteunen het gebruik van prednison als eerstelijnsbehandeling gelijktijdig met het opstarten van de behandeling met verapamil. Een kanttekening bij deze studie is echter wel dat om de effectiviteit van prednison gelijktijdig met andere langetermijn preventieve medicatie aan te tonen additioneel onderzoek nodig is.

Referentie

Obermann et al. Safety and efficacy of prednisone versus placebo in short-term prevention of episodic cluster headache: a multicentre, double-blind, randomised controlled trial. Lancet Neurology 2021 Jan;20(1):29-37.