Editor’s Pick van Vera Keil: niet te missen literatuur voor uw praktijk

oktober 2023 Editor's pick Van de redactie

In dit onderdeel van de TNN-website delen we een korte weergave van een aantal impactvolle studies die onlangs gepubliceerd zijn in de belangrijkste internationale wetenschapstijdschriften, gefocust op neurologie en/of neurochirurgie. Deze selectie is gemaakt door dr. Vera Keil (neuroradioloog, Amsterdam UMC, locatie VUmc, en lid van de hoofdredactieraad van TNN) gebaseerd op de toegevoegde waarde van deze studies voor de dagelijkse klinische praktijk.

BEHANDELING MET TROFINETIDE LEIDT TOT SYMPTOOMVERBETERING BIJ RETT-SYNDROOM

Het Rett-syndroom is een zeldzame genetische neurologische ontwikkelingsstoornis die leidt tot ernstige invaliditeit. In de Europese Unie zijn er nog geen geneesmiddelen goedgekeurd voor deze aandoening, maar in de Verenigde Staten heeft de FDA begin dit jaar het middel trofinetide goedgekeurd voor de behandeling van patiënten met Rett-syndroom van 2 jaar en ouder. De resultaten van de gerandomiseerde fase III LAVENDER-studie naar de werkzaamheid van trofinetide bij patiënten met Rett-syndroom zijn gepubliceerd in Nature Medicine. Lees meer

WAKKERE HERSENOPERATIE KAN MAANDEN EXTRA OVERLEVING OPLEVEREN BIJ SOMMIGEN MET GLIOBLASTOOM

Glioblastoom is niet alleen de meest prevalente, maar ook de meest agressieve vorm van primaire hersenkanker. De overleving is slecht: 1 jaar na diagnose is nog maar 36% van de patiënten in leven, en dat daalt naar 6% na 3 jaar. Als behandeling wordt doorgaans hersenchirurgie toegepast, en onderzoekers aan het Erasmus MC hebben ontdekt dat dat bij relatief fitte patiënten onder de 70 jaar het beste zonder volledige narcose kan gebeuren. Dat kan maanden overlevingswinst opleveren. Onlangs werden de studieresultaten gepresenteerd in wetenschappelijk vakblad The Lancet Oncology. Lees meer

MEDICIJNEN MET STEROÏDEN BRENGEN MOGELIJK FYSIEKE VERANDERINGEN IN DE HERSENEN TEWEEG

Astma-inhalatoren en ontstekingsremmers zoals cortison en prednison blijken bij langdurig gebruik regelmatig allerlei psychische bijwerkingen met zich mee te brengen. Mensen ervaren angstgevoelens, neerslachtigheid, stemmingswisselingen, manische fases en zelfs delirium, maar nooit was goed in kaart gebracht waardoor dat komt. Onderzoekers van Universiteit Leiden hebben nu ontdekt dat steroïden, en dan met name glucocorticoïden de witte en grijze stof in de hersenen aantasten. Medisch vaktijdschrift British Journal of Medicine publiceerde het Leidse onderzoek. Lees meer

ASSOCIATIE TUSSEN ZIEKENHUIS-BEHANDELDE INFECTIES EN HOGER RISICO OP ZIEKTE VAN ALZHEIMER EN PARKINSON

Na experimentele observaties wordt er gespeculeerd over een potentiele rol van infecties in de etiologie van neurodegeneratieve ziekten. In klinische studies is het echter lastig om onderscheid te maken tussen of infectie een risicofactor of juist een comorbiditeit of secundair event is van neurodegeneratieve ziekten. Een nieuw onderzoek uit Zweden richtte zich op de associatie tussen in het ziekenhuis behandelde infecties op vroege en middelbare leeftijd en het risico op het ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer (AD), Parkinson (PD) of amyotrofische laterale sclerose (ALS). Lees meer

DIEETINTERVENTIES VERMINDEREN AANVALSFREQUENTIE BIJ JONGE PATIËNTEN MET REFRACTAIRE EPILEPSIE

In een nieuwe studie, onlangs gepubliceerd in JAMA Pediatrics, werd de effectiviteit en veiligheid van verschillende diëten ter preventie van epilepsieaanvallen bij kinderen onderzocht. Hier bleken alle onderzochte diëten effectief het aantal aanvallen te verminderen, echter werden sommige diëten vaker gestaakt wegens bijwerkingen. Lees meer