Aanvalsvrijheid na epilepsiechirurgie

augustus 2020 Neurotrials Jeroen Beekwilder
Adult and child hands holding encephalography brain paper cutout, Epilepsy awareness, seizure disorder, mental health concept

Voor patiënten met focale epilepsie, die geen baat hebben bij epilepsiemedicatie is epilepsiechirurgie een geaccepteerde behandeloptie. Mede vanuit het UMC Utrecht is een studie gedaan naar de uitkomsten van patiënten die in de periode tussen 2000 en 2012 zo’n chirurgische ingreep ondergingen. Er werd gekeken naar patiënten van alle leeftijden waarvan pathologische anatomie-gegevens beschikbaar waren. In totaal ging het om 9147 patiënten die behandeld waren in een van de 37 deelnemende centra in maar liefst 18 landen. Belangrijkste uitkomstmaat in deze studie was vrijheid van invaliderende aanvallen (Engel klasse I).

Type epilepsie

Een jaar na de ingreep was 72 procent van alle patiënten aanvalsvrij. Dit percentage nam af in de jaren daarna tot 66% na jaar 5. Het succespercentage was afhankelijk van verschillende factoren. De beste uitkomsten werden gevonden bij patiënten met een laaggradige epilepsie als gevolg van een hersentumor. Van die patiënten was 78 procent na 2 jaar nog aanvalsvrij. Daar tegenover stonden patiënten met focale corticale dysplasie van het type 1, waarbij slechts 50 procent na 2 jaar aanvalsvrij was.

Leeftijd en locatie

Aanvalsvrijheid na 5 jaar werd bij kinderen even vaak bereikt als bij volwassenen (67 tegen 66 procent). Wel was het aandeel van de patiënten dat aanvalsvrij was èn geen medicatie nodig had het hoogst bij kinderen (45 tegen 28 procent). Met uitzondering van hippocampale sclerose, gold voor alle epilepsieoorzaken dat een langere tijd tussen de diagnose en de chirurgische ingreep samenging met een lager percentage aanvalsvrijheid. Twee derde van de chirurgische ingrepen vond plaats in de temporaalkwab. Ingrepen op die plek waren ook geassocieerd met de hoogste percentages aanvalsvrijheid.

Conclusie

De resultaten van de grote internationale studie laten zien dat epilepsiechirurgie in veel gevallen de bron van de invaliderende aanvallen effectief kan wegnemen. Bij patiënten met focale medicatie-resistente epilepsie kan voor de beste resultaten chirurgie het best al in een vroeg stadium worden overwogen.

Referentie

Lamberink HJ, Otte WM, Blümcke I, et al. Seizure outcome and use of antiepileptic drugs after epilepsy surgery according to histopathological diagnosis: a retrospective multicentre cohort study. Lancet Neurol 2020;19:748-57