Cenobamaat, voor volwassenen met resistente epilepsie, nu goedgekeurd in Nederland

april 2022 Farmanieuws Dominique Vrouwenvelder

Cenobamaat is een geneesmiddel voor de behandeling van volwassenen met resistente epilepsieaanvallen met een focaal begin. Cenobamaat is nu verkrijgbaar in Nederland. Uit meerdere studies bleek behandeling met het middel tot hoge aanvalsvrijepercentages te leiden bij deze epilepsiepatiënten.1

De wereldwijde ziektelast van epilepsie is hoog.2-3 Een diagnose van epilepsie brengt voor het individu een aanzienlijke handicap met zich mee, waaronder lichamelijke, psychologische en sociale problemen die een negatieve invloed hebben op het gevoel van eigenwaarde, het gezin, relaties, vrije tijd en werk.2,4 Bovendien hebben mensen met epilepsie bij wie de aanvallen slecht onder controle zijn een hogere morbiditeit en mortaliteit, en hebben ze vaak te maken met co-morbide aandoeningen, sociale stigmatisering en een verminderde kwaliteit van leven.5-6

In Nederland leven naar schatting 84.000 mensen met epilepsie. Ongeveer 40% van de volwassen patiënten met focale epilepsie heeft onvoldoende controle over de aanvallen na behandeling met twee anti-epilepticamiddelen (‘anti-seizure medications’, ASM’s).7 Cenobamaat is voor deze patiënten (met of zonder secundaire generalisatie) per 1 april beschikbaar in Nederland als de aanvullende behandeling. Het middel mag worden voorgeschreven aan volwassen patiënten die hun epilepsie onvoldoende onder controle hebben ondanks eerdere behandelingen met ten minste twee anti-epileptische geneesmiddelen. Het product is in maart 2021 goedgekeurd door de EMA.8-9

Onderzoeksresultaten met cenobamaat

Het bijwerkingenprofiel en de effectiviteit van cenobamaat werden beoordeeld in drie studies met ruim 1.900 deelnemers.1,10-11 De centrale studie (studie 017), gepubliceerd in The Lancet Neurology, was een multicenter, dubbelblind, gerandomiseerd, placebogecontroleerd onderzoek die heeft aangetoond dat cenobamaat in doses van 100 mg, 200 mg en 400 mg/dag de controle over aanvallen aanzienlijk verbeterde ten opzichte van placebo bij volwassen patiënten met focale aanvallen die 1-3 ASM’s gebruiken.1

Patiënten behandeld met cenobamaat vertoonden significant hogere responspercentages (≥50% lager aantal aanvallen) voor alle doseringen tijdens de onderhoudsfase van 12 weken in vergelijking met placebobehandelde patiënten. De responspercentages bedroegen 40% (p=0,036), 56% (p<0,001) en 64% (p<0,001), respectievelijk voor de armen behandeld met 100 mg, 200 mg of 400 mg cenobamaat per dag, vergeleken met 25% in de placebo-arm. Bovendien meldden 4% (niet significant), 11% (p=0,002) en 21% (p<0,001) van de patiënten behandeld met respectievelijk 100 mg, 200 mg en 400 mg cenobamaat per dag, geen focale epileptische aanvallen (100% aanvalsvrijheid), vergeleken met slechts 1% van de met placebo behandelde patiënten tijdens de onderhoudsfase.1

Referenties

 1. Krauss GL, Klein P, Brandt C, et al. Safety and efficacy of adjunctive cenobamate (YKP3089) in patients with uncontrolled focal seizures: a multicenter, double-blind, randomized, placebo-controlled, dose-response trial. Lancet Neurology 2020;19:288-9.
 2. Epilepsy: a public health imperative. Geneva: World Health Organization; 2019. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
 3. ILAE/IBE/WHO. Global Campaign Against Epilepsy: Out of the Shadows. 2003.
 4. Kaiser S, Selai CE, Trimble MR. Long-term follow-up of topiramate and lamotrigine: a perspective on quality of life. Seizure 2002;11:356–60.
 5. Engel J. Bringing epilepsy out of the shadows. Neurology 2003;60:1412.
 6. Engel J. Approaches to refractory epilepsy. Ann Indian Acad Neurol. 2014;17:S12–7.
 7. Chen Z, Brodie MJ, Liew D, et al. Treatment Outcomes in Patients With Newly Diagnosed Epilepsy Treated With Established and New Antiepileptic Drugs: A 30-Year Longitudinal Cohort Study. JAMA Neurology 2018;75:279-6.
 8. SmPC ontozry,
 9. EMA beoordeling Ontozry (cenobamaat)
 10. Chung SS, French JA, Kowalski J, et al. Randomized phase 2 study of adjunctive cenobamate in patients with uncontrolled focal seizures. Neurology 20202;94:e2311-22.
 11. Sperling MR, Klein P, Aboumatar S, et al. Cenobamate (YKP3089) as adjunctive treatment for uncontrolled focal seizures in a large, phase 3, multicenter, open-label safety study. Epilepsia 2020 61:1099-108.