Overlevenden beroerte kunnen inschatting van risico op tweede CVA krijgen dankzij AI

september 2021 Preventie Willem van Altena

Kunstmatige intelligentie (artificial intelligence, AI) wordt meer en meer toegepast op allerlei medische terreinen. Een nieuwe studie die begin september werd gepresenteerd op de conferentie van de European Stroke Organisation (ESO) laat zien dat AI ingezet kan worden om bij mensen die een beroerte hebben gehad in te schatten hoe groot de kans is dat dat nog eens zal gebeuren. Mogelijk leidt de vinding tot het voorkomen van vele duizenden beroertes die elk jaar in Europa plaatsvinden.

Eerder onderzoek had al aangetoond dat bij een op de vier mensen die door een beroerte (ook wel aangeduid als cerebrovasculair accident, CVA) getroffen worden dat later opnieuw gebeurt. Toch denken wetenschappers dat het risico van een tweede beroerte met wel 80% verkleind kan worden met de juiste behandelingen en leefstijlaanpassingen. Omdat beroertes vaak mensen op hogere leeftijd treffen is er een relatie tussen de toenemende vergrijzing en het stijgend aantal beroertes in Europa. Geschat wordt dat het aantal beroertes met 27% kan toenemen tussen nu en 2047.

In de studie, die werd uitgevoerd door onderzoekers van het Vall d’Hebron universiteitsziekenhuis in Barcelona (Spanje), werden gegevens gebruikt van 41.325 patiënten die gedurende een periode van 6 jaar in een van 88 ziekenhuizen in Spanje behandeld waren na een CVA. Hun gegevens werden ingevoerd in een lerend algoritme, dat vervolgens voor elke patiënt een persoonlijke risico-inschatting maakte.

Risicofactoren

Het lerend algoritme gebruikte berekeningen die gebaseerd waren op niet-aanpasbare risicofactoren zoals leeftijd en etnische afkomst, en aanpasbare risicofactoren zoals gewicht, bloeddruk, cholesterolgehalte, slaapapneu, lichaamsbeweging en tabaks- en alcoholgebruik. Ook sociaaleconomische factoren werden meegewogen. Dat leidde tot drie voorspellingen aangaande het risico op een nieuw CVA binnen 3 maanden, 12 maanden of op langere termijn.

De onderzoekers hopen dat behandelaars en patiënten dankzij de risico-inschatting door het AI-systeem beter doordrongen raken van het belang om medicatie in te blijven nemen, en om hun leefstijl- en dieetgewoonten aan te passen. Mede daarom wordt er gewerkt aan een speciale app, die mensen na een beroerte begeleiding op maat geeft in maatregelen die het risico op een nieuwe beroerte moeten verkleinen.

Beroerte in cijfers

In 2017 werden in de EU 1,12 miljoen mensen voor het eerst door een beroerte getroffen, en overleden er 460.000 mensen aan een beroerte. Daar bovenop zijn er ruim 7 miljoen arbeidsjaren verloren gegaan doordat mensen na een CVA niet of minder konden werken. Voor Nederland meldt de Hartstichting dat er jaarlijks zo’n 40.000 mensen getroffen worden door een beroerte, wat neerkomt op ongeveer 110 per dag. In 80% van de gevallen gaat het om een herseninfarct, de overige 20% heeft een hersenbloeding. Momenteel leven er bijna 360.000 mensen in ons land met de gevolgen van een hersenbloeding of herseninfarct. In 2019 stierven ongeveer 9.200 mensen aan een beroerte, zo’n 25 mensen per dag. De aandoening treft vooral ouderen: mannen zijn gemiddeld 79 jaar als ze overlijden aan een beroerte, vrouwen 83 jaar. Een beroerte is sterk invaliderend: ongeveer 2 op de 3 patiënten kunnen 3 maanden na hun ziekenhuisopname voor beroerte weer zelfstandig leven.

Meer informatie

Lees het persbericht van de European Stroke Organisation.

Bezoek de pagina van de Hartstichting over beroerte.