Podcast met drs. Fleur van der Feen over de toepassing van de Screening Visuele Klachten

maart 2022 ACTRIMS 2022 Marjolein Groot

In deze podcast vertelt drs. Fleur van der Feen (promovendus aan de Faculteit Gedrags- & Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen) over haar onderzoek naar de inzet van de vragenlijst Screening Visuele Klachten (SVK), die is ontwikkeld voor onder meer MS-patiënten. Deze vragenlijst kan helpen bepalen of mensen met MS visuele problemen hebben zonder een onderliggend functioneel gebrek wat in het brein zichtbaar is. Zo kan hen de juiste zorg geboden worden. Luister nu om meer over deze vragenlijst te horen en in de inzet hiervan in de dagelijkse praktijk.

X