Podcast met drs. Marijn Huiskamp over [11C]flumazenil PET in relatie tot cognitie bij MS

oktober 2021 ECTRIMS 2021 Jeroen Beekwilder

In deze podcast licht drs. Marijn Huiskamp (neurowetenschapper, Amsterdam UMC, locatie VUmc) zijn onderzoek toe dat werd gepresenteerd tijdens ECTRIMS 2021.  Dit onderzoek betrof een studie naar [11C]flumazenil positronemissie-tomografie (PET) in relatie tot cognitie bij MS. Hij bespreekt de modelvalidatie en de gevonden verschillen tussen MS-patiënten met en zonder cognitieve stoornis.