Real-life data laten zien dat draagbare sensor nachtelijke epilepsie-aanval betrouwbaar detecteert

juli 2023 Zorg van de Toekomst Willem van Altena
Focus on a young girl sleeping in a hospital bed with her parents in the backgound

Een in Nederland bedachte en ontwikkelde draagbare sensor blijkt goed in staat om zware epileptische aanvallen bij kinderen thuis te signaleren. Een recente studie, die is gepubliceerd in vaktijdschrift Epilepsia, laat zien dat het NightWatch systeem ook helpt om stress bij ouders en verzorgenden te verminderen.

Voor ouders en verzorgers van een kind met epilepsie is het heel belangrijk om in staat te zijn om ook ’s nachts een aanval zo snel mogelijk op te merken. Het NightWatch systeem voorziet in die behoefte door aanvallen al in een vroeg stadium te detecteren, waarna er een alarmsignaal afgaat bij de verzorgers. NightWatch bestaat uit een sensor die als een soort armband om de bovenarm van het kind wordt gedragen. Het is een van de eerste detectiesystemen die uitgebreid in real life thuissituaties getest zijn. Daarbij is ook gekeken naar de mate waarin gebruik van de sensor het stressniveau bij ouders of verzorgers doet afnemen.

Waardevol

De studie is verricht door onderzoekers van UMC Utrecht en instituut Kempenhaeghe. Het gaat volgens de onderzoekers om het enige onderzoek ter wereld waarbij een grote groep kinderen voor een langere periode in hun thuissituatie onderzocht is. Juist dat maakt de resultaten zo waardevol, denken de onderzoekers. Neuroloog Roland Thijs: “Dit onderzoek geeft een veel betrouwbaarder beeld doordat de kinderen in hun eigen bed slapen, bij hun ouders thuis en niet in een kliniek. Wat natuurlijk altijd invloed heeft op de slaapkwaliteit en dus ook op de metingen.”

Loos alarm

Voor het onderzoek werden 53 kinderen van 4 tot 16 jaar oud met minstens één wekelijkse grote motorische aanval tijdens de slaap gemonitord in hun eigen bed. Eerst werd 2 maanden lang gekeken hoe het eraan toe ging zonder de NightWatch, daarna werd 2 maanden lang de NightWatch gebruikt. In totaal werden er 2310 nachten geanalyseerd, en daarin werden 552 grote motorische aanvallen geregistreerd. In 9 van de 10 gevallen pikte NightWatch zo’n aanval op, slechts 10% van alle aanvallen werd gemist. Vals-positieve meldingen waren zeldzaam, met gemiddeld een loos alarm per 3 nachten. Als gevolg daarvan rapporteerden de ouders en verzorgers minder stress te ervaren bij gebruik van de NightWatch.

De onderzoekers willen nu vervolgonderzoeken met de NightWatch doen, onder meer om te proberen het aantal vals-positieve meldingen terug te dringen. Zo blijkt dat er meer loze alarmen afgaan bij kinderen met ernstige epilepsie en een verstandelijke beperking. Mogelijk kan daar in de toekomst meer rekening mee gehouden worden, en kan NightWatch een gepersonaliseerde afstelling krijgen.

Referentie

Van Westrhenen A, Lazeron RHC, Van Dijk JP, et al; Dutch TeleEpilepsy Consortium. Multimodal nocturnal seizure detection in children with epilepsy: A prospective, multicenter, long-term, in-home trial. Epilepsia. 2023 May 17. doi: 10.1111/epi.17654. Epub ahead of print. PMID: 37195144.

Bezoek de website van NightWatch voor meer informatie