Real world data bevestigt beeld uit klinische studies: onabotulinetoxine A helpt tegen migraine

januari 2023 Kliniek in Praktijk Willem van Altena
Syringe and a vial and a flask on a table.

In de PREEMPT-1 en -2 studies kwam naar voren dat onabotulinetoxine A effectief is als preventieve behandeling voor chronische migraine. Een recent gepubliceerde meta-analyse door wetenschappers uit Nice (Frankrijk) van real world data bevestigt dat beeld. De uitkomsten op 24 en 25 weken komen sterk overeen met de studieresultaten. Onlangs werd de meta-analyse gepubliceerd in vaktijdschrift Cephalalgia.

In de meta-analyse door Lanteri-Minet en collega’s werd de real-world effectiviteit van onabotulinetoxine A onderzocht bij het verminderen van frequentie, duur en intensiteit van migraineaanvallen op basis van data van 10 jaar.

Gelijkwaardig

De wetenschappers bestudeerden 44 studies: 29 prospectieve, 13 retrospectieve en 2 andere. De meta-analyse liet zien dat de outcomes op 24 en 52 weken gelijkwaardig waren aan die van de klinische PREEMPT-studies. Vergeleken met de aanvang van de studie (‘change from baseline’, CFB) waren er op 24 en 52 weken respectievelijk 10,64 en 10,32 minder hoofdpijndagen per maand. Het aantal dagen per maand dat acute hoofdpijnmedicatie noodzakelijk was nam eveneens af met 7,40 en 8,90 dagen. De totale score van de Headache Impact Test-6 (HIT) daalde eveneens met 11,70 en 11,80 dagen per maand, en de Migraine-Specific Quality-of-Life-score (MSQ) was 23,60, respectievelijk 25,64. Maar niet alle resultaten tussen de real-world en die van de klinische studies kwamen overeen.

Injecties

De real-world data lieten na 108 weken een iets kleiner afname van het aantal hoofdpijndagen zien dan eerder in de PREEMPT-studies was vastgesteld. Daarentegen was de CFB in de HIT-6 scores beter dan in de studies. Een verschil tussen de studies en de daadwerkelijke praktijk is ook dat in de studies de injecties op uniforme wijze, met een vaste dosis en een vaste injectieplaats plaatsvonden. In de praktijk gebeurde dat niet.

Real-world data bevestigden ook dat onabotulinetoxine A goed verdragen werd door de migrainepatienten, met een lage incidentie van bijwerkingen. De onderzoekers pleiten er nu voor om ook real-world data van andere al of niet preventieve migrainebehandelingen te berekenen, om die te vergelijken met wat nu bekend is over onabotulinetoxine A.

Referentie

Lanteri-Minet M, Ducros A, Francois C. Effectiveness of onabotulinumtoxinA (BOTOX®) for the preventive treatment of chronic migraine: A meta-analysis on 10 years of real-world data. Cephalalgia. 2022 Dec;42(14):1543-1564. doi: 10.1177/03331024221123058. Epub 2022 Sep 8. PMID: 36081276; PMCID: PMC9693763.