Taiwanese onderzoekers zetten ultrasoon geluid in als behandeling voor epilepsie

november 2021 Zorg van de Toekomst Willem van Altena

Taiwanese onderzoekers hebben ontdekt dat epilepsiepatiënten die niet of nauwelijks reageren op de gebruikelijke medicijnen mogelijk wel baat kunnen hebben bij ultrasone geluidsgolven. De studie werd onlangs gepubliceerd in vaktijdschrift Epilepsia.

De behandeling, die door de Taiwanese bedenkers ervan ‘gefocust ultrasound’ wordt genoemd, gebruikt geluid met een hoge frequentie maar een lage intensiteit om hersenweefsel te verwarmen in het hersengebied waar epileptische aanvallen ontstaan. De geluidgolven worden toegediend door middel van een klein apparaatje dat in het brein wordt geïmplanteerd en dat kan merken wanneer een toeval zich aandient. Door pulsen geluidgolven uit te zenden wordt zo’n toeval geblokkeerd.

Subklinische toevallen

In een kleine studie met 6 epileptici die niet reageerden op anti-epileptica bleken 2 deelnemers drie dagen na een behandeling met gefocust ultrageluid minder toevallen te hebben. Maar bij drie deelnemers bleef de epileptische activiteit ongewijzigd, en bij een proefpersoon nam het aantal subklinische toevallen zelfs toe. Subklinische toevallen zijn epileptische toevallen zonder uitwendige symptomen.

De onderzoekers in Taipei stellen dat neuromodulatie een alternatieve behandeling is voor mensen die niet goed reageren op medicatie, ondanks het feit dat de methode niet bij iedereen werkte. De ultrasound-behandeling kan een nieuwe behandeloptie vormen voor deze patiënten. Medicijnresistentie komt veel voor bij epilepsiepatiënten. Ongeveer een op de drie patiënten is niet behandelbaar met anti-epileptica.

Implantaat

De lage intensiteit geluidgolven worden gericht op hetzelfde hersengebied waar ook diverse medicijnen op inwerken en waar toevallen ontstaan. Om die geluidgolven op precies de juiste plek af te geven moest er een klein apparaatje in de hersenen van de patiënten geplaatst worden. De onderzoekers stelden aan de hand van elektro-encefalogrammen vast dat er geen negatieve gevolgen verbonden waren aan het implantaat, hoewel een proefpersoon meldde warmte op zijn hoofd te voelen, en een andere patiënt kortdurend geheugenverlies manifesteerde, dat binnen drie weken verdween.

De onderzoekers zien voldoende aanleiding in de resultaten van hun studie om vervolgonderzoeken te willen uitvoeren. Met ultrageluid moeten in principe diepere hersengebieden bereikt kunnen worden, waar de medicijnen niet kunnen komen, speculeren zij.

Referentie

Lee, C-C., et al. (2021), Pilot study of focused ultrasound for drug-resistant epilepsy. Epilepsia. doi.org/10.1111/epi.17105.