UMC Utrecht onderzoekt effect van cochleair implantaat op oorsuizen

juni 2021 Medisch onderzoek Willem van Altena
Tinnitus. Closeup up side profile sick female having ear pain touching her painful head isolated on gray background

Oorsuizen of tinnitus: voor de meesten van ons klinkt het bijna onschuldig. Maar voor de mensen die er dagelijks mee moeten leven kan het een regelrechte hel zijn. In Nederland heeft 10 tot 15% van de mensen last van oorsuizen in een of andere vorm. Er bestaat geen geneesmiddel tegen en de aandoening is niet te genezen. Het enige dat de patiënt rest is leren leven met hun aandoening. Maar mogelijk kan meer onderzoek voor nieuwe inzichten zorgen. Aan UMC Utrecht vindt dergelijk onderzoek plaats. Onlangs is een studie gestart naar het mogelijk effect van een cochleair implantaat op tinnitusklachten.

Geluid dat er niet is

Oorsuizen is feitelijk niets anders dan het horen van een geluid dat er niet is. Het kan een fluittoon zijn, of een laag gezoem, of een constante beltoon. Toonhoogte en volume variëren van patiënt tot patiënt. En bij de een is het oorsuizen continu aanwezig terwijl het bij een ander komt of gaat. Voor veel mensen die aan oorsuizen lijden is het onderdeel van hun dagelijks leven geworden en lang niet iedereen met de aandoening zoekt medische hulp.

Behandeling van tinnitus is vooral gericht op het verminderen van de klachten, en het leren leven met oorsuizen. Daarbij kan het gaan om psychosociale begeleiding of om cognitieve gedragstherapie, of bijvoorbeeld meditatie en mindfulness. Patiënten leren om op een manier om te gaan met hun klachten zodat ze beter beheersbaar worden en minder impact op het dagelijks functioneren hebben. De aanpak verschilt van patiënt tot patiënt. Sommige patiënten kampen vanwege hun tinnitus met depressie, slapeloosheid, angst of concentratieproblemen. Maatwerk is daarom het devies bij elk behandeltraject.

Onderzoeksgroep

In Utrecht bestaat een tinnitus onderzoeksgroep die zich al jaren richt op het verbeteren van het wetenschappelijk onderzoek naar oorsuizen en naar meer inzicht in de diagnose en behandeling van deze aandoening. Onlangs heeft de groep onderzocht hoe veel Nederlanders er eigenlijk aan oorsuizen lijden, want dat was nooit eerder goed in kaart gebracht. Ook is gekeken naar de patiënten zelf: hoe oud zijn ze, hoe omschrijven ze hun klachten, wat is de impact van oorsuizen op hun dagelijks leven en wat is de zorgvraag?

Op basis van de resultaten van dat onderzoek kunnen nieuwe behandelingen ontwikkeld worden. Uiteindelijk moet de samenwerking tussen wetenschappers, zorgprofessionals en patiënten leiden tot nieuwe inzichten en betere zorg.

Studie naar oorimplantaten

Een van de lopende onderzoeken richt zich op een mogelijke fysieke oplossing voor tinnitus. Momenteel worden er door KNO-artsen van UMC Utrecht onder leiding van professor Robert Stokroos 50 slechthorende tinnituspatiënten gezocht die willen meewerken aan een onderzoek naar het mogelijk effect van een cochleair implantaat. Deze techniek bestaat al langer voor de behandeling van mensen met een gehoorbeperking. Via een operatie wordt een implantaat in het inwendige oor aangebracht. Het bleek uit eerdere onderzoeken namelijk dat bij doven en slechthorenden die ook aan tinnitus leden het oorsuizen verminderde na het aanbrengen van het oorimplantaat. Wie meer wil weten of zich aanmelden voor dit onderzoek kan een mail sturen naar tinnitusimplant@umcutrecht.nl.

Meer informatie

Bezoek de webpagina over het onderzoek naar een cochleair implantaat bij tinnitus van UMC Utrecht.