Diepe hersenstimulatie is mogelijk een nieuwe behandeloptie voor mensen met ernstige tinnitus

september 2023 Zorg van de Toekomst Willem van Altena
Synaesthesia, conceptual illustration.

Welke behandelopties hebben mensen met ernstige tinnitus, ook wel bekend als oorsuizen, wanneer de gebruikelijke behandelingen niet effectief zijn? Dit is een vraag die al geruime tijd de aandacht van onderzoekers in het Maastricht UMC+ trekt. Ze hebben hun focus gericht op diepe hersenstimulatie (‘Deep Brain Stimulation’, DBS) als een mogelijke oplossing voor deze patiënten. De resultaten van de behandeling van de allereerste patiënt zijn nu gedeeld in het vakblad Brain Stimulation.

Tinnitus is een aandoening waarbij mensen geluiden horen die geen duidelijke oorzaak hebben. Het treft ongeveer 10 tot 15% van de Nederlandse bevolking, en gaat vaak gepaard met gehoorverlies. Niet iedereen wordt erdoor gehinderd, maar sommige patiënten ervaren ernstige gevolgen van hun tinnitus, zoals depressie, angst en slaapproblemen, die bij ongeveer 1% voorkomen.

Elektroden

Er zijn verschillende behandelingen beschikbaar, zoals hoortoestellen en cognitieve gedragstherapie, maar deze werken niet altijd. Voor deze moeilijk te behandelen groep onderzoeken wetenschappers in het Maastricht UMC+ of DBS kan helpen. Bij DBS plaatst een neurochirurg elektroden diep in de hersenen, die worden verbonden met een pulsgenerator in de buik. Deze elektroden geven continu stroomstoten af aan specifieke hersengebieden, wat veranderingen in de hersenen kan veroorzaken die de symptomen van bepaalde aandoeningen kunnen verbeteren. Momenteel wordt DBS al met succes toegepast in het Maastricht UMC+ bij patiënten met aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson, tremoren en epilepsie.

Thalamus

Dr. Mark Janssen, een neuroloog en klinisch neurofysioloog, leidt het onderzoek en heeft het specifieke hersengebied dat betrokken is bij tinnitus geïdentificeerd als de MGB (Medial Geniculate Body) in de thalamus, een belangrijk deel van de hersenen. Het team zal DBS toepassen op maximaal zes proefpersonen die aan strenge criteria moeten voldoen. De resultaten van de behandeling van de eerste patiënt zijn veelbelovend, maar het is belangrijk om te benadrukken dat verdere onderzoeken nodig zijn om de veiligheid en effectiviteit van DBS voor tinnitus volledig te beoordelen. Het kan derhalve nog jaren duren voordat deze behandeling beschikbaar wordt voor een breder publiek.

Mensen met tinnitus- en geluidsgevoeligheidsklachten kunnen terecht bij het Audiologisch Centrum van het Maastricht UMC+ met een verwijzing van hun huisarts. Dit multidisciplinaire team van experts, waaronder klinisch fysici-audiologen, psychologen, maatschappelijk werkers, KNO-artsen en psychiaters, werkt samen om op maat gemaakte adviezen en behandelingen te bieden. Het onderzoeksteam wordt ondersteund door experts van verschillende afdelingen binnen het Maastricht UMC+ en het onderzoeksinstituut MHeNs. Dr. Jasper Smit, een KNO-arts bij Zuyderland Medisch Centrum, draagt ook bij aan het onderzoek. Samen hopen ze de last van tinnitus te verlichten voor degenen die er het meest onder lijden.

Meer informatie

Bezoek de pagina over tinnituszorg in MUMC+

Referentie

Devos JVP, Smit JV, George ELJ, et al. Effective treatment of refractory tinnitus by bilateral deep brain stimulation of the medial geniculate body of the thalamus: A case report. Brain Stimul. 2023 Sep 1;16(5):1322-1324. doi: 10.1016/j.brs.2023.08.016. Epub ahead of print. PMID: 37660935.