Verhoogd beroerterisico bij depressieve symptomen

november 2020 Kliniek in Praktijk Marjolein Haakman-Groot

Onderzoekers dr. Ford en collega’s wilden onderzoeken of depressieve symptomen mogelijk een risicofactor zijn voor beroertes, en of er een verschil was tussen zwarte en witte mensen in deze incidentie. Om dit te onderzoeken werd een studie opgezet met 9.529 zwarte en 14.516 witte mensen die nog niet eerder een beroerte doormaakten. De deelnemers waren 45 jaar of ouder.

Depressieve symptomen werden bepaald aan de hand van de ‘4-item Center for Epidemiological Studies Depression’ (CED-D-4) schaal. Met deze zelfrapportage vragenlijst worden zowel milde als ernstige depressieve symptomen gemeten. De scores werden verdeeld in 3 groepen: 0, 1-3 of ≥4. Een hogere score indiceert meer depressieve symptomen. Bij de risicoanalyse werd rekening gehouden met demografie, beroerterisicofactoren en sociale factoren van de deelnemers.

Meer beroertes bij depressieve symptomen

Na een gemiddelde follow-upduur van 9,21 (standaarddeviatie 4,0) jaar waren er 1.262 beroertes ontstaan. Participanten die een CED-D-4 tussen de 1 en 3 behaalden, hadden een 39% hogere kans op het ontwikkelen van een beroerte, vergeleken met deelnemers met een CED-D-4-score van 0 (hazard ratio [HR]: 1,39; 95%-BI: 1,23-1,57). Wanneer er rekening werd gehouden met alle eerder genoemde factoren was dit verschil nog 27% (HR: 1,27; 95%-BI: 1,11-1,43).

Deelnemers die een score van 4 of hoger behaalden op de depressievragenlijst, hadden een 54% hoger risico op het meemaken van een beroerte dan deelnemers met CED-D-4-score 0, wanneer rekening werd gehouden met demografische factoren (HR: 1,54; 95%-BI: 1,27-1,85). Bij beschouwing van het volledige model, werd een 25% hogere kans gezien op beroerte bij patiënten met CED-D-4-score ≥4 (HR: 1,25; 95%-BI: 1,03-1,51). Er werd geen verschil gezien in dit risico tussen zwarte en witte mensen (p=0,53).

Verhoogd beroerterisico

Concluderend ontstonden er vaker beroertes bij deelnemers die hoger scoorden op depressieve symptomen. Dit gold voor zowel zwarte als witte patiënten. Bij patiënten met een verhoogde depressiescore was het risico 27% hoger om een beroerte te ontwikkelen. Bij patiënten met een sterk verhoogde depressiescore was het risico 25% hoger om een beroerte te ontwikkelen, vergeleken met patiënten zonder depressieve symptomen.

Referentie

Ford CD, Gray MS, Crowther MR, et al. Depressive symptoms and risk of stroke in a national cohort of blacks and whites from REGARDS. Neurology: Clinical Practice 2020.