Antidepressiva tijdens de zwangerschap verhoogt niet het epilepsierisico van het kind

juni 2022 Kliniek in Praktijk Jeroen Beekwilder

Dit was de conclusie van een studie op basis van een Zweeds bevolkingsregister, waarbij werd gekeken naar het verband tussen het gebruik van serotonineheropnameremmers (SSRI/SNRI) door moeders tijdens de zwangerschap en de diagnose van neonatale epileptische aanvallen en/of epilepsie onder 1,2 miljoen daaruit geboren kinderen.

Verband antidepressiva en epileptische aanvallen

Meerdere studies hebben een verband laten zien tussen gebruik van serotonerge antidepressiva en neonatale epileptische aanvallen. Mogelijk is dan sprake van onthoudingsverschijnselen, maar het kan ook zijn dat de neuronale ontwikkeling is verstoord waardoor het risico bestaat op terugkerende aanvallen. Of risico op epilepsie bij deze kinderen verhoogd is, was tot nu tot nog niet goed onderzocht. Dit is mede wijten aan het feit dat epileptische aanvallen dusdanig zeldzaam zijn, waardoor de meeste studies niet voldoende power hadden om een verband duidelijk aan te tonen. Bovendien is het bij dergelijke observatie niet mogelijk om causaliteit vast te stellen.

Zweeds bevokingsregister

In de studie van Wiggs et al. werd met behulp van een groot Zweeds bevolkingsregister het verband onderzocht tussen het gerapporteerde gebruik van SSRI/SNRI’s (bijvoorbeeld wegens depressie of angststoornissen tijdens de zwangerschap), en de diagnose voor neonatale epileptische aanvallen en/of epilepsie onder 1,2 miljoen kinderen. De onderzoekers corrigeerden voor ouderkenmerken zoals leeftijd, comorbiditeiten, opleidingsniveau, sociaal-economische parameters, en zwangerschapskenmerken zoals het gebruik van andere psychotrope middelen en rookgedrag in het begin van de zwangerschap.

Geen verband met medicatie

Vergeleken met alle andere kinderen, vertoonden de kinderen van vrouwen met gerapporteerd gebruik van SSRI/SNRI’s tijdens de zwangerschap een verhoogd risico op zowel neonatale epileptische aanvallen (relatief risico [RR]: 1,41 [95%-BI: 1,03-1,94]) als epilepsie (HR [95%-BI]: 1,21 [1,03-1,43]). Na het corrigeren voor alle ouder- en zwangerschapskenmerken verdween het gevonden verband tussen het SSRI/SNRI-gebruik van de moeder en de neonatale epileptische aanvallen en epilepsie echter (RR [95%-BI]: 1,10 [0,79-1,53]; HR [95%-BI]: 0,96 [0,81-1,14]. Daarmee is er op basis van deze bevindingen voor vrouwen met depressie, angststoornissen of andere geestelijke gezondheidsproblemen geen reden om serotonerge antidepressiva te vermijden tijdens de zwangerschap. Het gevonden verhoogde risico op epilepsie is namelijk grotendeels toe te schrijven aan onderliggende factoren.  

Referentie

Wiggs KK, Sujan AC, Rickert ME, et al. Maternal serotonergic antidepressant use in pregnancy and risk of seizures in children. Neurology 2022; doi: 10.1212/WNL.0000000000200516.